Ekonomia eta Ogasun Saila

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Hiri lurzoruan instalatutako sute-ahoak (sute-ahoak/ha)
ARDATZA:Kohesio soziala / Bizi kalitatea
ALORRA:Oinarrizko azpiegiturak
DEFINIZIOA:
Udalerrian dauden sute-aho guztiak, hiri lurzoruaren hektarea bakoitzeko.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
sute-ahoak / ha.
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udalplan. Eusko Jaurlaritzako Ingurumena eta Lurralde Politika Saila

Udalerrietako ekipamendu eta azpiegituren gaineko inkesta, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun saila eta Eustat.

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2009
OHARRAK:

Sute-ahoak dira, udalerrian suhiltzaileek erabiltzeko instalatu diren eta ura botatzeko bere balbulak eta ahoak dituzten kanpoko balbula eta ur-harguneak.

Adierazle hau kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko ekipatuta dauden sute-ahoak, hau da, eraikinetan egoten diren tokietan (normalean barruan) funtzionatzeko behar den ekipamendua ere baduten sute-ahoak.

Horrez gain, adierazle hau kalkulatzeko erabili diren datuak erreferentziako urteko abenduaren 31n udalerrian zegoen sute-aho kopuruari buruzkoak dira; salbuespen bakarra 2006. urtea da, urte horretako datuak irailaren 30ekoak baitira.