Ekonomia eta Ogasun Saila

Adierazleak udalerrika

1- Udalerriak gehitu. Aukeratu txostenean gehitu nahi dituzun udalerriak:

2- Adierazleak aukeratu.Adierazleak txostenean gehitzeko, aukeratu alor bat eta ondoren nahi dituzun adierazleak.

Ekonomia / Lehiakortasuna

Ekonomi egitura

Nekazaritza eta arrantza sektorearen balio erantsi gordina (%)(Metodologia)

Nekazaritza eta arrantza sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko biztanleria (%) (Metodologia)

Nekazaritza eta arrantza sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko Emakumeak (%)(Metodologia)

Nekazaritza eta arrantza sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko Gizonak (%) (Metodologia)

Industri sektorearen balio erantsi gordina (%)(Metodologia)

Industrisektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko biztanleria (%) (Metodologia)

Industri sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko emakumeak (%)(Metodologia)

Industri sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko gizonak (%) (Metodologia)

Eraikuntza sektorearen balio erantsi gordina (%)(Metodologia)

Eraikuntza sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko biztanleria (%). (Metodologia)

Eraikuntza sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko emakumeak (%)(Metodologia)

Eraikuntza sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko gizonak (%) (Metodologia)

Zerbitzuen sektorearen Balio Erantsi Gordina (%)(Metodologia)

Zerbitzuen sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko biztanleria (%) (Metodologia)

Zerbitzuen sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko emakumeak (%)(Metodologia)

Zerbitzuen sektorean okupatutako 16 urte edo gehiagoko gizonak (%) (Metodologia)

Lan merkatua

Biztanleriaren jarduera tasa (%)(Metodologia)

Emakumenzkoen jarduera tasa (%). (Metodologia)

Gizonezkoen jarduera tasa (%)(Metodologia)

16 urte eta gehiagoko biztanleriaren okupatuzio tasa (%) (Metodologia)

55 eta 64 urte arteko okupazio tasa (%)(Metodologia)

16 urteko eta gehiagoko emakumeen okupazio tasa (%) (Metodologia)

16 urteko eta gehiagoko gizonen okupazio tasa (%)(Metodologia)

16-24 urte arteko gazte landunen tasa (%) (Metodologia)

Okupazio-tasa: generoen arteko aldea (%)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, lan-udalerriaren arabera (16 urteko eta gehiagoko biztanleen %) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, lan-udalerriaren arabera: Emahumeak (16 urteko eta geihagoko emakumeen %)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, lan-udalerriaren arabera: Gizonak (16 urteko eta geihagoko gizonen %) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, bizi-udalerriaren arabera (16 urteko eta gehiagoko biztanleen %)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, bizi-udalerriaren arabera: Emahumeak (16 urteko eta geihagoko emakumeen %) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, bizi-udalerriaren arabera: Gizonak (16 urteko eta geihagoko gizonen %)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa, bizi-udalerriaren arabera. Biztanleria 16-24 urte (biztanleen%) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa ekarpena taldearen: Zuzendarien langileak (% afiliatuta pertsona guztira)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa ekarpena taldearen: Administrazio langileak (% afiliatuta pertsona guztira) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa ekarpena taldearen: Produkzioaren ofiziala (% afiliatuta pertsona guztira)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa ekarpena taldearen: Kualifikazio gabeko langileak eta ikasketak (% afiliatuta pertsona guztira) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa. Lehen Sektorea (% afiliatuta pertsona guztira)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa. Industria Sektorea (% afiliatuta pertsona guztira) (Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa. Eraikuntza Sektorea (% afiliatuta pertsona guztira)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio tasa. Zerbitzu Sektorea (% afiliatuta pertsona guztira) (Metodologia)

Lanbideen erregistratutako langabetuak (16-64 urte arteko biztanleen %)(Metodologia)

Lanbideen erregistratutako luzaroko langabetuak (16-64 urte arteko biztanleen %) (Metodologia)

Lanbide-en erregistratutako 45 urte edo gehiagoko langabetuak (45-64 urte arteko biztanleen % )(Metodologia)

Lanbide-en erregistratutako emakume langabetuak (16-64 urte arteko emakumeen %) (Metodologia)

Lanbide-en erregistratutako gizon langabetuak (16-64 urte arteko gizonen %)(Metodologia)

Lanbideen erregistratutako luzaroko emakume langabetuak (16-64 urte arteko emakumeen %) (Metodologia)

Lanbideen erregistratutako luzaroko gizonak langabetuak (16-64 urte arteko gizoneen %)(Metodologia)

Kontratu errotazioaren indizea (kontratuak/pertsona) (Metodologia)

Emakumezkoen kontratu txandakaketako indizea. (kontratuak/emakumezkoa)(Metodologia)

Gizonen kontratu txandaketako indizea (kontratuak gizon bakoitzeko) (Metodologia)

Enpresa egituraketa

Mikroenpresek (0-9 langile) sortutako lanpostuak (%)(Metodologia)

Industri establezimenduen batez besteko tamaina (langile kopurua) (Metodologia)

Industri sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko(%)(Metodologia)

Eraikuntza sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko(%) (Metodologia)

Zerbitzuen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko(%)(Metodologia)

Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko(%) (Metodologia)

Ekonomia dinamismoa

Udalerriaren BPG binztanleko (€)(Metodologia)

PIB municipal per cápita (Base CAE=100) (Metodologia)

Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken aldian (%)(Metodologia)

BPG enpleguaren arabera (€) (Metodologia)

BPG enpleguaren arabera (CAE=100)(Metodologia)

Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) (Metodologia)

Urtean kontratatutako pertsonak (biztanleen ‰ )(Metodologia)

Urtean erregistratutako kontratu mugagabeak (% kontratu guztiak) (Metodologia)

Urtean erregistratutako kontratu mugagabeak: emakumezkoak( kontratu mugagabe guztien %)(Metodologia)

Urtean erregistratutako kontratu mugagabeak:30 urtez azpikoak (kontratu mugagabe guztien %). (Metodologia)

Urtean erregistratutako kontratu mugagabeak: 45 urtetik gorakoak (kontratu mugagabe guztien %)(Metodologia)

Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) (Metodologia)

Establezimenduen saldo garbia (biztanleen ‰ )(Metodologia)

Establezimenduen altak (biztanleen‰ ) (Metodologia)

Biztanleriaren ekonomia baliabideak

Errenta pertsonal osoa (€)(Metodologia)

Errenta pertsonal osoa. Emakumeak (€) (Metodologia)

Errenta pertsonal osoa. Gizonak (€)(Metodologia)

Errenta pertsonal osoa (Base CAE=100) (Metodologia)

Errenta pertsonal erabilgarria (€)(Metodologia)

Errenta pertsonal erabilgarria. Emakumeak (€) (Metodologia)

Errenta pertsonal erabilgarria. Gizonak (€)(Metodologia)

Renta personal disponible (Base CAE=100) (Metodologia)

Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua azken aldian (%).(Metodologia)

Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua azken aldian (%). Emakumeak (Metodologia)

Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua azken aldian (%). Gizonak(Metodologia)

Lanetik sortutako errenta pertsonala (errenta pertsonalaren % ) (Metodologia)

Lanetik sortutako errenta pertsonala (errenta pertsonalaren % ). Emakumeak(Metodologia)

Lanetik sortutako errenta pertsonala (errenta pertsonalaren % ). Gizonak (Metodologia)

Diru-sarreren berme-errentaren onuradunak (biztanleen ‰ )(Metodologia)

Gizarte Larrialdiko Laguntzak jasotzen dituzten bizikidetza-unitateen kopurua (biztanleen ‰ ) (Metodologia)

Kotizazio gabeko pentsioen jasotzaileak (biztanleen ‰)(Metodologia)

Diru-sarreren berme-errentaren emakume onuradunak (emakumeen ‰ ) (Metodologia)

Diru-sarreren berme-errentaren gizon onuradunak (gizonen ‰ )(Metodologia)

Diru-sarreren Berme-Errentaren atzerritar onuradunak (atzerritarren % ) (Metodologia)

Familien errenta osoa (€)(Metodologia)

Población perceptora de pensiones contributivas (% habitantes) (Metodologia)

Kotizaziopeko batez besteko pentsioa (€/ hilean)(Metodologia)

Gizarte Segurantzako afiliazio-tasa pentsiodun bakoitzeko (Metodologia)

Merkataritza eta turismo gaitasuna

Turismoko ostatuko plazak (biztanleen‰ )(Metodologia)

Ostalaritza establezimenduak eta jatetxeak (biztanleen ‰ ) (Metodologia)

Edari establezimenduak (biztanleen ‰ )(Metodologia)

Txikizkako merkataritzaren dentsitatea (biztanleen ‰) (Metodologia)

Txikizkako merkataritzako azalera biztanle bakoitzeko. (m²)(Metodologia)

Noizean behingo ondasunen merkataritzaren dentsitatea (biztanleen ‰ ) (Metodologia)

Hezkuntza

Gutxienez bigarren mailako ikasketak gainditu dituzten 10 urte eta gehiago biztanleria (%)(Metodologia)

Lanbide ikasketak gainditu dituzten 10 urteko eta gehiagoko biztanleak (%) (Metodologia)

Unibertsitateko ikasketak bukatu dituzten 10 urteko edo gehiagoko biztanleak (%).(Metodologia)

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€)(Metodologia)

Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko (€) (Metodologia)

Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€)(Metodologia)

Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) (Metodologia)

Udaleko per capita zerga-zama(Metodologia)

Udaleko sarrerak eragiketa arruntak (Metodologia)

Kohesio soziala / Bizi kalitatea

Demografia

Biztanleria osoa (biztanle)(Metodologia)

Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) (Metodologia)

Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%)(Metodologia)

Haur indizea: 0-14 urte arteko biztanleak (%) (Metodologia)

Zahartze-indizea: 65 urte eta gehiagoko biztanleak (%)(Metodologia)

Gainzahartze-indizea:75 urte eta gehiagoko biztanleak(%) (Metodologia)

Mendekotasun demografikoko indizea (%)(Metodologia)

Gainzahartze-indizea:75 urte eta gehiagoko emakumeak (%) (Metodologia)

Gainzahartze-indizea:75 urte eta gehiagoko gizonak (%)(Metodologia)

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Jaiotza-tasa gordina (‰)(Metodologia)

Hazkunde begetatiboko tasa (‰) (Metodologia)

Kanpoko migrazio-saldoa (‰ )(Metodologia)

Biztanleria atzerritarra (%) (Metodologia)

EB-15etik kanpoko biztanleria atzerritarra (biztanleria atzerritarren %)(Metodologia)

EB-etik kanpoko biztanleria atzerritarra(biztanleria atzerritarraren %) (Metodologia)

Biztanleria atzerritarra. Emakumeak(%)(Metodologia)

Biztanleria atzerritarra. Gizonak (%) (Metodologia)

Etxebizitza

Famili etxebizitzak batez besteko azalera (m²)(Metodologia)

Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) (Metodologia)

50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%)(Metodologia)

Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea. (Metodologia)

Aurri-egoeran, egoera txarrean edo egoera eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%)(Metodologia)

Famili etxebizitzak batez besteko antzinatasuna (Metodologia)

Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle)(Metodologia)

Etxebidek azken hiru urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) egindako 100 eskariko (Metodologia)

Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle)(Metodologia)

Azken bost urteetan etxebizitza berriak egiteko emandako baimenak (‰ biztanle). (Metodologia)

Azken bost urteetan amaitu diren etxebizitza babestuak (BOE) (‰ biztanle)(Metodologia)

Urbanismoa

Udal hiri-lurzorua (%)(Metodologia)

Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) (Metodologia)

Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²)(Metodologia)

Artifizializatutako lurzoruaren azalera (%) (Metodologia)

Edonor sartzeko udal eraikin irisgarriak (%) (Metodologia)

Etxebizitzen eraikinak, bi solairu edo gehiagokoak eta igogailurik gabekoak (%) (Metodologia)

Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.)(Metodologia)

Gizartearen ongizatea

Udalek Gizarte Zerbitzuetan egiten duten gastu arrunta biztanle bakoitzeko (€)(Metodologia)

Gizarte Zerbitzuetan egindako gastu osoa biztanle bakoitzeko(€) (Metodologia)

Eguneko zentroen (3. adinekoak eta urrituak) betetze-maila (%)(Metodologia)

Egoitza-zentroen (3. adinekoak eta urrituak) betetze-maila (%). (Metodologia)

3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰)(Metodologia)

3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰). (Metodologia)

Urrituentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (biztanleen ‰)(Metodologia)

Urrituentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (biztanleen ‰) (Metodologia)

Oinarrizko azpiegiturak

Ur hornidurarako sistemaren errendimendu-indizea(%)(Metodologia)

Hiri lurzoruan instalatutako sute-ahoak (sute-ahoak/ha) (Metodologia)

Argiteria publikoa (biztanleen ‰ )(Metodologia)

Gas kanalizatutako familia etxebizitza nagusiko eraikinak (%) (Metodologia)

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Haur hezkuntzako unitateak, 0 eta 2 urte arteko 100 biztanleko(Metodologia)

Liburutegi publikoetako liburukiak biztanle bakoitzeko (Metodologia)

Zinema-pantailak(zenbat) (Metodologia)

Zinema-aretoen edukiera (‰ biztanleko besaulki kopurua) (Metodologia)

Farmaziak 10.000 biztanleko(Metodologia)

Erreferentziako ospitalerako joan-etorrien batez besteko denbora (minutuak) (Metodologia)

Umeen jolaserako gune publikoak (0-14 urte arteko biztanleen ‰ ) (Metodologia)

Banku bulegoak (10.000 biztanleko) (Metodologia)

Posta bulegoak (10.000 biztanleko)(Metodologia)

Gasolindegiak (10.000 biztanleko) (Metodologia)

Komun publikoen instalazioak ( 10.000 biztanleko)(Metodologia)

Telefono publikoak(1.500 biztanleko) (Metodologia)

Gizarte segurtasuna

Udaltzain kopurua (‰ biztanle)(Metodologia)

Delitu-indizea (‰biztanle). (Metodologia)

Erregistratutako trafiko istripuak (‰biztanle)(Metodologia)

Ibilgailuek harrapatutako oinezkoak erregistraturiko istripuetan (10.000 biztanleko) (Metodologia)

Hiritarren partehartzea

Udal hauteskundeetako parte hartzea (hautesle-erroldaren%)(Metodologia)

Emakume hautagaiak udal-hauteskundeetan (hautagaien guztizkoaren %) (Metodologia)

Emakume hautetsiak udal-hauteskundeetan ( %, hautetsi guztien gainean)(Metodologia)

Ingurumena ata Mugikortasuna

Hondakinak

Etxean guztira sortutako hondakinak, biztanle eta urteko (kg./biz./urte)(Metodologia)

Hondakin arriskutsuen kudeaketa biztanleko (kg/biztanle/urte) (Metodologia)

Etxeko hondakinak biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko) (Metodologia)

Beira biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko) (Metodologia)

Papera biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko)(Metodologia)

Ontziak eta plastikoak biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko) (Metodologia)

Pilak biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko) (Metodologia)

Arropa/ehunak biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko) (Metodologia)

Kutsatuta bide dauden udal lurrak (% azalera osoa)(Metodologia)

Ura eta airea

Ur eskari osoa, biztanleko eta eguneko (l/bizt./egunak)(Metodologia)

Uraren industri eskaria, biztanleko eta eguneko (l/bizt./egunak) (Metodologia)

Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa(Metodologia)

Airearen kalitate ona edo onargarria duten egunak (%) (Metodologia)

Uholdeek erasateko arriskuan dagoen hiri erabilerarako lurzorua (%)(Metodologia)

Energia

Udalerriko urteko kontsumo elektrikoa (Kwh/biztanle)(Metodologia)

Industriatik kanpoko elektrizitate-kontsumoa urtean biztanle bakoitzeko (Kwh/biztanle) (Metodologia)

Industri sektorearen urteko elektrizitate-kontsumoa (Kwh/biztanle)(Metodologia)

Udalerrian instalatutako potentzia fotoboltaikoa (kW 10.000 biztanleko) (Metodologia)

Udalerrian instalatutako potentzia eolikoa (kW 10.000 biztanleko)(Metodologia)

Udalerrian instalatutako potentzia hidraulikoa (kW 10.000 biztanleko) (Metodologia)

Udalerrian instalatutako eguzki-azalera termikoa (m² 10.000 biztanleko)(Metodologia)

Ingurumen kontzientziazioa

Ingurumen ziurtagiria duten udaleko establezimenduak (%)(Metodologia)

Certificaciones Medioambientales (‰ establecimientos) (Metodologia)

Energia eraginkortasunaren ziurtagiria duten etxebizitzak %(Metodologia)

Garraioa eta mugikortasuna

Udalerrian garraio eta komunikazio azpiegituretarako dagoen azalera (%)(Metodologia)

Udalerrian errepideetarako dagoen azalera (%) (Metodologia)

Udalerriko bidegorri sarea (km 10.000 biztanleko) (Metodologia)

Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) (Metodologia)

Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria (%)(Metodologia)

Ibilgailu-parkea (Ibilgailu/bizt) (Metodologia)

Turismo-ibilgailu-parkea (ibilgailuak/biztanle)(Metodologia)

Taxia gidatzeko lizentziak (10.000 biztanleko) (Metodologia)

Udalerriaren konektibitatea garraio publikoaren bidez: hiriarteko autobusa (udalerri kp.)(Metodologia)

Udalerrien arteko irisgarritasuna (km/orduko) (Metodologia)

EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) (Metodologia)

Errepide nagusietara heltzeko batez besteko denbora (min.) (Metodologia)

Lurralde historikoko hiribururako distantzia (% itzulingurua)(Metodologia)

Lurralde historikoko hiriburura heltzeko batez besteko denbora (min.) (Metodologia)

Berdeguneak eta eremu babestuak

Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean)(Metodologia)

Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (m²/biz.) (Metodologia)

Babes bereziko udal azalera(% azalera osoa)(Metodologia)

Baso-azalera (azalera osoaren %) (Metodologia)

Superficie forestal pública (% s/ superficie forestal total)(Metodologia)

Superficie agrícola (% s/ superficie total) (Metodologia)

3- Emaitza mota:

Gipuzkoa Bizkaia Araba Lista de municipio Araba Gizpuzkoa Bizkaia
 • Abadiño
 • Abaltzisketa
 • Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
 • Aduna
 • Aia
 • Aizarnazabal
 • Ajangiz
 • Albiztur
 • Alegia
 • Alegría-Dulantzi
 • Alkiza
 • Alonsotegi
 • Altzaga
 • Altzo
 • Amezketa
 • Amorebieta-Etxano
 • Amoroto
 • Amurrio
 • Andoain
 • Anoeta
 • Antzuola
 • Añana
 • Arakaldo
 • Arama
 • Aramaio
 • Arantzazu
 • Areatza
 • Aretxabaleta
 • Armiñón
 • Arraia-Maeztu
 • Arrankudiaga
 • Arrasate/Mondragón
 • Arratzu
 • Arrazua-Ubarrundia
 • Arrieta
 • Arrigorriaga
 • Artea
 • Artzentales
 • Artziniega
 • Asparrena
 • Asteasu
 • Astigarraga
 • Ataun
 • Atxondo
 • Aulesti
 • Ayala/Aiara
 • Azkoitia
 • Azpeitia
 • Bakio
 • Baliarrain
 • Balmaseda
 • Baños de Ebro/Mañueta
 • Barakaldo
 • Barrika
 • Barrundia
 • Basauri
 • Beasain
 • Bedia
 • Beizama
 • Belauntza
 • Berango
 • Berantevilla
 • Berastegi
 • Bergara
 • Bermeo
 • Bernedo
 • Berriatua
 • Berriz
 • Berrobi
 • Bidania-Goiatz
 • Bilbao
 • Busturia
 • Campezo/Kanpezu
 • Deba
 • Derio
 • Dima
 • Donostia-San Sebastián
 • Durango
 • Ea
 • Eibar
 • Elantxobe
 • Elburgo/Burgelu
 • Elciego
 • Elduain
 • Elgeta
 • Elgoibar
 • Elorrio
 • Elvillar/Bilar
 • Erandio
 • Ereño
 • Ermua
 • Errenteria
 • Errezil
 • Errigoiti
 • Eskoriatza
 • Etxebarri
 • Etxebarria
 • Ezkio-Itsaso
 • Forua
 • Fruiz
 • Gabiria
 • Gaintza
 • Galdakao
 • Galdames
 • Gamiz-Fika
 • Garai
 • Gatika
 • Gautegiz Arteaga
 • Gaztelu
 • Gernika-Lumo
 • Getaria
 • Getxo
 • Gizaburuaga
 • Gordexola
 • Gorliz
 • G�eñes
 • Harana/Valle de Arana
 • Hernani
 • Hernialde
 • Hondarribia
 • Ibarra
 • Ibarrangelu
 • Idiazabal
 • Igorre
 • Ikaztegieta
 • Irun
 • Iruña Oka/Iruña de Oca
 • Irura
 • Iruraiz-Gauna
 • Ispaster
 • Itsasondo
 • Iurreta
 • Izurtza
 • Karrantza Harana/Valle de Carranza
 • Kortezubi
 • Kripan
 • Kuartango
 • Labastida
 • Lagrán
 • Laguardia
 • Lanciego/Lantziego
 • Lanestosa
 • Lantarón
 • Lapuebla de Labarca
 • Larrabetzu
 • Larraul
 • Lasarte-Oria
 • Laudio/Llodio
 • Laukiz
 • Lazkao
 • Leaburu
 • Legazpi
 • Legorreta
 • Legutiano
 • Leintz-Gatzaga
 • Leioa
 • Lekeitio
 • Lemoa
 • Lemoiz
 • Leza
 • Lezama
 • Lezo
 • Lizartza
 • Loiu
 • Mallabia
 • Mañaria
 • Markina-Xemein
 • Maruri-Jatabe
 • Mendaro
 • Mendata
 • Mendexa
 • Meñaka
 • Moreda de Alava
 • Morga
 • Mundaka
 • Mungia
 • Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
 • Murueta
 • Muskiz
 • Mutiloa
 • Mutriku
 • Muxika
 • Nabarniz
 • Navaridas
 • Oiartzun
 • Okondo
 • Olaberria
 • Ondarroa
 • Oñati
 • Ordizia
 • Orendain
 • Orexa
 • Orio
 • Ormaiztegi
 • Orozko
 • Ortuella
 • Otxandio
 • Oyón-Oion
 • Pasaia
 • Peñacerrada-Urizaharra
 • Plentzia
 • Portugalete
 • Ribera Alta
 • Ribera Baja/Erribera Beitia
 • Salvatierra/Agurain
 • Samaniego
 • San Millán/Donemiliaga
 • Santurtzi
 • Segura
 • Sestao
 • Sondika
 • Sopela
 • Sopuerta
 • Soraluze-Placencia de las Armas
 • Sukarrieta
 • Tolosa
 • Trucios-Turtzioz
 • Ubide
 • Ugao-Miraballes
 • Urduliz
 • Urduña-Orduña
 • Urkabustaiz
 • Urnieta
 • Urretxu
 • Usurbil
 • Valdegovía
 • Valle de Trápaga-Trapagaran
 • Villabona
 • Villabuena de Alava/Eskuernaga
 • Vitoria-Gasteiz
 • Yécora/Iekora
 • Zaldibar
 • Zaldibia
 • Zalduondo
 • Zalla
 • Zambrana
 • Zamudio
 • Zaratamo
 • Zarautz
 • Zeanuri
 • Zeberio
 • Zegama
 • Zerain
 • Zestoa
 • Zierbena
 • Zigoitia
 • Ziortza-Bolibar
 • Zizurkil
 • Zuia
 • Zumaia
 • Zumarraga
udalmap
AÑANA IRURAIZ-GAUNA IRURAIZ-GAUNA IRURAIZ-GAUNA IRURAIZ-GAUNA IRURAIZ-GAUNA IRURAIZ-GAUNA KUARTANGO LABASTIDA LAGRAN LAGUARDIA LAGUARDIA LANTZIEGO LANTARON LANTARON LEGUTIANO LEZA LLODIO MANCOMUNIDAD DE PEÑACERRADA, LAGRAN Y LAÑO NAVARIDAS OKONDO OYON-OION PEÑACERRADA-URIZAHARRA RIBERA ALTA RIBERA ALTA ERRIBERA BEITIA SALVATIERRA/AGURAIN SALVATIERRA/AGURAIN SAMANIEGO DONEMILIAGA DONEMILIAGA DONEMILIAGA ARRAIA-MAEZTU ASPARRENA ASPARRENA BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA URKABUSTAIZ VALDEGOVIA VITORIA-GASTEIZ ZALDUONDO ZIGOITIA ZUIA LAPUEBLA DE LABARCA MOREDA DE ALAVA ENTZIAKO PARTZUERGOA ZAMBRANA ZAMBRANA ALEGRIA-DULANTZI ALEGRIA-DULANTZI AMURRIO AMURRIO ARAMAIO ARMIÑON ARMIÑON ARRAZUA-UBARRUNDIA ARTZINIEGA AIARA BADAIAKO MENDIZERRA BARRUNDIA BERANTEVILLA BERANTEVILLA BERNEDO BURGELU BURGELU ELCIEGO BILAR IRUÑA OKA HARANA ESKUERNAGA IEKORA KANPEZU KRIPAN ZESTOA ERRENTERIA ADUNA MENDARO DEBA AZPEITIA HERNANI AZKOITIA ANDOAIN ERREZIL ASTEASU USURBIL EIBAR BERGARA ELGOIBAR ORDIZIA VILLABONA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN LIZARTZA OREXA ARAMA ITSASONDO BALIARRAIN BIDANIA-GOIATZ LASATE-ORIA IRURA IBARRA ELGETA SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS GAINTZA TOLOSA TOLOSA ZIZURKIL LAZKAO OLABERRIA AMEZKETA ORMAIZTEGI BEASAIN ARRASATE/MONDRAGON ZUMAIA ASTIGARRAGA ZALDIBIA ZALDIBIA IDIAZABAL OÑATI ATAUN LEGAZPI PASAIA PASAIA IRUN MUTRIKU ORIO HONDARRIBIA BIDEGOYAN GETARIA LEZO OIARTZUN AIZARNAZABAL ZARAUTZ DONOSTIA-SAN SEBASTIAN EZKIO-ITSASO ANTZUOLA URRETXU BERASTEGI BERASTEGI LAZKAO ABALTZISKETA MUTILOA GABIRIA ALKIZA ZERAIN LEINTZ-GATZAGA ZEGAMA ARETXABALETA ESKORIATZA SEGURA HERNIALDE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BELAUNTZA BERROBI ANOETA ETXEBARRIA ALEGIA IKAZTEGIETA ALBIZTUR BEIZAMA GAZTELU GAZTELU GAZTELU LIZARTZA LIZARTZA AIA ZUMARRAGA LEGORRETA ALTZO ELDUAIN URNIETA LEABURU ORENDAIN ALTZAGA LARRAUL DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ARANTZAZU AREATZA ARRANKUDIAGA ARRATZU ABADIÑO AJANGIZ AMOREBIETA-ETXANO ARAKALDO ARRIETA ARRIGORRIAGA BAKIO BALMASEDA BARAKALDO BARRIKA BEDIA BERMEO BERRIATUA BERRIZ BILBAO BUSTURIA DIMA EA ERRIGOITI ETXEBARRIA FORUA GALDAKAO GALDAMES GAMIZ-FIKA GARAI GATIKA GAUTEGIZ ARTEAGA GERNIKA-LUMO GETXO GORDEXOLA GORLIZ GÜEÑES IBARRANGELU BERANGO ARTEA ARTZENTALES ATXONDO AULESTI BASAURI IGORRE ABANTO ZIERBENA ALONSOTEGI AMOROTO MEÑAKA URDUÑA-ORDUÑA NABARNIZ PORTUGALETE IZURTZA KARRANTZA HARANA KORTEZUBI LARRABETZU LAUKIZ LEIOA LEMOIZ MARKINA-XEMEIN MENDATA MENDEXA MUNDAKA MUNGIA MUXIKA ONDARROA OROZKO OTXANDIO OTXANDIO PLENTZIA SANTURTZI SUKARRIETA ZALDIBAR ZAMUDIO ZEANURI ZIERBENA MORGA MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ MUSKIZ ORTUELLA SESTAO SONDIKA SOPELA SOPUERTA TRUCIOS-TURTZIOZ UGAO-MIRABALLES URDULIZ DERIO DURANGO ELANTXOBE ELORRIO ERANDIO EREÑO ERMUA ETXEBARRI FRUIZ GIZABURUAGA ISPASTER MAÑARIA MURUETA UBIDE IURRETA LANESTOSA LEKEITIO LEMOA LEZAMA LOIU MALLABIA MARURI-JATABE ZALLA VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ZARATAMO ZEBERIO ZIORTZA-BOLIBAR