Trucios-Turtzioz

2022/12/6

(Automatikoki sortutako txostena 2022/12/6(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 13,58 3,32 0,83 0,88
Industria sektorea (%) 2019 16,04 20,94 18,56 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 3,95 5,36 5,98 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 66,43 70,39 74,63 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2021 7,88 3,71 0,80 0,94
Industria sektorean(%) 2021 18,71 16,07 14,99 18,48
Eraikuntza sektorean(%) 2021 9,85 7,48 6,21 5,72
Zerbitzu sektorean(%) 2021 63,54 72,73 77,97 74,85

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 46,98 47,80 47,86 48,05
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2021 39,68 45,19 45,38 45,67
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2021 54,02 50,49 50,52 50,58
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2021 43,65 48,48 48,59 49,73
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2021 36,28 44,24 45,12 46,27
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2021 50,62 52,92 52,41 53,49
Generoen arteko aldea (pp) 2021 14,34 8,68 7,29 7,22
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 8,15 9,44 8,90 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 7,89 10,14 9,75 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 4,53 5,28 4,69 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 1,77 3,76 3,09 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 71,56 50,71 33,44 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 6,50 8,13 14,48 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 3,92 5,58 5,35 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 13,72 13,81 12,40 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 50,98 65,77 80,29 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 31,37 14,82 1,94 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 122,52 304,64 375,06 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -2,85 -1,88 -1,37 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 17.554,00 20.873,00 35.002,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 3,13 13,65 3,19 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2020 16.094,00 18.972,00 21.853,00 22.343,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2020 13.909,00 16.298,00 18.345,00 18.699,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2020 2,91 3,16 2,29 2,04
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2020 48,16 57,66 58,25 57,31

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2020 1.719,57 1.048,54 1.294,19 1.371,00
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2020 198,25 208,29 315,35 345,61
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2020 0,00 24,70 55,88 143,81
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2020 76,75 91,02 93,30 110,29

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -1,37 -0,18 -0,44 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -6,51 1,40 -0,12 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 8,76 13,25 12,67 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 24,70 22,44 23,25 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 10,75 11,12 11,86 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2021 7,90 5,98 6,01 6,43
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2021 7,90 0,40 1,26 1,61
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2021 -3,95 -5,51 -4,77 -3,97
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 3,78 6,71 7,76 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 7,24 15,39 52,11 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 24,92 15,92 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2021 54,47 43,59 44,76 39,51
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 65,20 66,30 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 6,70 5,71 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 11,95 31,56 54,44 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,00 2,63 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 0,76 1,06 5,05 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 7,48 10,37 11,97 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²) 2021 16,24 75,01 521,09 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 1,55 2,64 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 5,92 4,65 2,49 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,00 0,77 1,54 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 47,43 37,80 41,57 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 14,28 4,94 4,59 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 19,92 6,20 4,46 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 0,00 4,03 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 26,98 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 11,98 7,12 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 283,46 74,41 43,08 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,01 0,15 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,51 51,80 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 359,40 381,83 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 72,77 74,99 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 87,95 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2021 0,91 0,76 0,60 0,63
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 56,50 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 68,24 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 65,69 22,64 19,58 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 37,14 27,62 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 179,52 245,42 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa