Berriatua

2022/12/9

(Automatikoki sortutako txostena 2022/12/9(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 1,38 6,72 0,83 0,88
Industria sektorea (%) 2019 77,22 33,95 18,56 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 1,20 4,06 5,98 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 20,21 55,27 74,63 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2021 8,83 4,78 0,80 0,94
Industria sektorean(%) 2021 32,22 30,31 14,99 18,48
Eraikuntza sektorean(%) 2021 4,97 3,99 6,21 5,72
Zerbitzu sektorean(%) 2021 53,95 60,90 77,97 74,85

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 48,07 45,42 47,86 48,05
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2021 46,18 43,60 45,38 45,67
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2021 49,70 47,22 50,52 50,58
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2021 52,46 46,96 48,59 49,73
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2021 50,42 44,84 45,12 46,27
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2021 54,17 49,06 52,41 53,49
Generoen arteko aldea (pp) 2021 3,75 4,22 7,29 7,22
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 5,46 6,59 8,90 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 3,97 6,29 9,75 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 1,33 2,25 4,69 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 2,92 2,52 3,09 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 16,57 38,96 33,44 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 39,27 21,31 14,48 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 18,33 7,83 5,35 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 10,83 10,71 12,40 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 52,50 71,13 80,29 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 18,33 10,31 1,94 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 623,18 256,36 375,06 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -6,37 -1,48 -1,37 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 81.841,00 27.658,00 35.002,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 0,54 0,97 3,19 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2020 20.752,00 20.411,00 21.853,00 22.343,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2020 17.774,00 17.489,00 18.345,00 18.699,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2020 3,15 0,84 2,29 2,04
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2020 61,04 58,07 58,25 57,31

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2020 1.391,32 1.205,13 1.294,19 1.371,00
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2020 255,90 241,01 315,35 345,61
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2020 148,13 66,93 55,88 143,81
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2020 275,10 89,40 93,30 110,29

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -1,51 -0,35 -0,44 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -1,98 -1,97 -0,12 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 15,50 12,92 12,67 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 22,40 24,41 23,25 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 10,47 12,74 11,86 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2021 8,85 7,25 6,01 6,43
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2021 1,61 0,76 1,26 1,61
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2021 -10,46 -5,25 -4,77 -3,97
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 14,20 8,05 7,76 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 29,88 46,02 52,11 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 15,97 14,08 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2021 33,39 43,68 44,76 39,51
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 67,80 65,80 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 2,02 2,06 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 36,52 21,82 54,44 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,00 2,63 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 1,44 1,41 5,05 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 0,00 6,80 11,97 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2021 64,40 126,34 521,09 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 1,91 2,64 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 15,29 5,06 2,49 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,00 1,11 1,54 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 37,84 30,07 41,57 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 6,66 6,42 4,59 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 8,11 5,38 4,46 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 0,00 3,84 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 27,30 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 9,08 7,12 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 41,13 43,08 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,25 0,22 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 305,88 122,14 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 356,97 414,26 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 72,20 71,50 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 96,51 83,23 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2021 0,93 0,65 0,60 0,63
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 37,64 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 62,51 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 23,01 13,03 19,58 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 4,40 22,66 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 171,96 175,87 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa