Ormaiztegi

2022/12/9

(Automatikoki sortutako txostena 2022/12/9(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 0,33 0,61 0,65 0,88
Industria sektorea (%) 2019 89,19 55,53 28,25 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 0,48 5,20 6,16 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 10,00 38,66 64,93 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2021 0,18 0,88 0,76 0,94
Industria sektorean(%) 2021 39,84 35,06 21,97 18,48
Eraikuntza sektorean(%) 2021 3,98 6,22 5,43 5,72
Zerbitzu sektorean(%) 2021 55,97 57,81 71,82 74,85

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 45,53 47,05 47,95 48,05
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2021 42,95 43,69 45,60 45,67
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2021 48,15 50,37 50,40 50,58
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2021 51,61 51,50 50,99 49,73
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2021 47,40 46,79 47,53 46,27
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2021 56,00 56,22 54,69 53,49
Generoen arteko aldea (pp) 2021 8,59 9,42 7,15 7,22
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 5,14 6,05 6,73 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 6,32 6,13 7,28 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 2,43 2,72 3,15 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 1,62 2,69 2,85 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 15,35 30,97 33,87 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 83,33 27,48 16,37 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 13,18 9,57 7,59 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 9,89 15,96 11,91 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 76,92 69,44 77,47 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 0,00 5,00 3,01 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 233,83 252,57 355,44 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -2,36 -1,49 -1,08 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 116.709,00 39.682,00 37.188,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 -6,91 3,85 3,99 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2020 23.605,00 23.826,00 23.512,00 22.343,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2020 19.998,00 19.968,00 19.606,00 18.699,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2020 -1,31 1,48 1,99 2,04
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2020 54,56 58,20 55,39 57,31

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2020 1.391,72 1.310,04 1.471,05 1.371,00
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2020 340,31 282,50 367,54 345,61
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2020 0,00 114,23 223,83 143,81
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2020 -24,55 118,23 141,54 110,29

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -0,79 0,00 -0,14 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -5,45 1,07 2,31 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 16,98 15,36 13,78 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 22,43 21,89 22,72 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 9,61 11,38 11,39 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2021 9,57 7,13 6,78 6,43
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2021 -7,18 -1,43 1,29 1,61
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2021 -1,59 -3,72 -3,69 -3,97
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 6,81 10,70 8,39 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 47,39 62,07 64,35 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 15,93 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2021 41,43 42,70 38,33 39,51
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 69,00 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 13,86 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 16,02 26,02 54,88 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,00 1,02 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 5,03 2,45 3,93 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 33,33 9,89 11,92 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2021 182,18 195,93 380,59 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 2,61 2,91 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 15,16 4,49 3,72 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,00 0,94 1,43 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 43,89 28,63 32,70 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 10,00 5,46 5,22 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 16,02 5,66 4,68 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 8,01 3,92 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 4,34 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 13,12 11,10 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 35,36 36,82 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 1,53 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 126,62 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 376,98 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 72,36 74,10 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 98,96 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2021 0,90 0,69 0,66 0,63
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 36,72 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 66,74 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 4,87 19,19 23,19 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 5,08 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 156,66 156,25 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa