Itsasondo

2022/12/9

(Automatikoki sortutako txostena 2022/12/9(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 1,80 0,61 0,65 0,88
Industria sektorea (%) 2019 71,43 55,53 28,25 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 5,05 5,20 6,16 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 21,71 38,66 64,93 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2021 1,38 0,88 0,76 0,94
Industria sektorean(%) 2021 36,33 35,06 21,97 18,48
Eraikuntza sektorean(%) 2021 5,53 6,22 5,43 5,72
Zerbitzu sektorean(%) 2021 56,74 57,81 71,82 74,85

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 48,00 47,05 47,95 48,05
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2021 45,51 43,69 45,60 45,67
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2021 50,44 50,37 50,40 50,58
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2021 52,73 51,50 50,99 49,73
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2021 50,37 46,79 47,53 46,27
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2021 54,96 56,22 54,69 53,49
Generoen arteko aldea (pp) 2021 4,58 9,42 7,15 7,22
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 8,65 6,05 6,73 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 8,85 6,13 7,28 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 2,88 2,72 3,15 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 1,78 2,69 2,85 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 20,06 30,97 33,87 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 26,11 27,48 16,37 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 25,71 9,57 7,59 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 28,57 15,96 11,91 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 42,85 69,44 77,47 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 2,85 5,00 3,01 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 223,22 252,57 355,44 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -3,43 -1,49 -1,08 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 36.154,00 39.682,00 37.188,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 18,58 3,85 3,99 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2020 21.283,00 23.826,00 23.512,00 22.343,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2020 18.125,00 19.968,00 19.606,00 18.699,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2020 2,91 1,48 1,99 2,04
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2020 60,47 58,20 55,39 57,31

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2020 1.491,61 1.310,04 1.471,05 1.371,00
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2020 222,20 282,50 367,54 345,61
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2020 0,00 114,23 223,83 143,81
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2020 344,51 118,23 141,54 110,29

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -1,49 0,00 -0,14 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -0,75 1,07 2,31 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 17,47 15,36 13,78 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 17,62 21,89 22,72 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 10,63 11,38 11,39 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2021 4,52 7,13 6,78 6,43
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2021 6,03 -1,43 1,29 1,61
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2021 -7,54 -3,72 -3,69 -3,97
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 13,37 10,70 8,39 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 48,04 62,07 64,35 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 16,30 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2021 46,08 42,70 38,33 39,51
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 62,00 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 40,28 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 34,95 26,02 54,88 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,00 1,02 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 1,45 2,45 3,93 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 0,00 9,89 11,92 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2021 73,60 195,93 380,59 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 2,61 2,91 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 3,01 4,49 3,72 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,00 0,94 1,43 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 33,18 28,63 32,70 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 8,69 5,46 5,22 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 0,00 5,66 4,68 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 15,19 3,92 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 10,00 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 13,12 11,10 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 35,36 36,82 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,50 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 23,66 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 366,41 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 87,92 74,10 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 97,91 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2021 0,78 0,69 0,66 0,63
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 39,65 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 66,20 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 28,56 19,19 23,19 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 21,48 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 116,29 156,25 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa