Yécora/Iekora

2022/10/6

(Automatikoki sortutako txostena 2022/10/6(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 63,41 12,74 1,52 0,88
Industria sektorea (%) 2019 13,91 54,65 31,47 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 4,09 2,44 4,84 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 18,60 30,17 62,17 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 59,77 23,17 1,90 0,98
Industria sektorean(%) 2020 14,94 21,16 22,34 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 1,14 3,86 4,48 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 24,13 51,80 71,26 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 36,70 45,28 49,24 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 29,17 40,61 47,03 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 42,86 49,64 51,53 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 37,82 47,79 52,28 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 27,27 41,49 48,67 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 47,50 53,65 56,09 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 20,22 12,15 7,42 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 5,19 9,89 9,20 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 4,16 8,08 9,69 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 3,24 3,83 4,67 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 2,65 2,40 3,15 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 83,94 47,09 29,49 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 2,00 8,20 20,01 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 14,03 21,11 8,03 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 1,75 4,76 10,20 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 14,03 35,41 72,97 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 70,17 38,70 8,78 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 2.212,68 1.500,17 507,97 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -6,16 -1,85 -1,55 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 36.008,00 64.234,00 38.577,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 -7,16 -1,52 3,10 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 18.152,00 18.196,00 21.994,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 15.261,00 15.430,00 18.323,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 0,81 3,26 3,81 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 21,47 47,59 60,94 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.556,56 1.724,13 1.444,05 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 365,81 495,97 400,29 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 84,62 187,92 266,87 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 94,88 276,66 69,26 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -1,48 0,01 -0,09 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -7,31 -1,43 4,51 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 11,65 15,40 14,46 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 29,69 21,15 21,44 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 14,28 10,79 10,59 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 3,73 7,03 7,18 6,64
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 -11,19 6,94 1,90 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -18,65 -4,98 -2,60 -4,28
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 10,90 11,29 9,72 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 14,96 17,57 27,77 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 31,05 18,78 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 45,04 34,75 23,12 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 65,50 67,30 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 3,33 3,57 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 33,83 24,92 36,58 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,00 1,17 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 0,71 2,18 2,80 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 11,03 17,43 12,47 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²) 2021 14,31 35,56 112,24 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 2,67 4,07 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 22,38 13,70 5,63 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,00 0,17 1,33 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 14,92 31,15 33,23 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 0,00 7,03 4,53 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 0,00 14,24 4,76 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 0,00 6,23 3,44 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 39,60 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 6,39 11,69 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 493,15 54,56 49,50 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,05 0,22 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,61 99,23 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 530,40 532,05 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 57,14 56,63 28,66 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 92,93 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,87 0,91 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 69,28 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 59,81 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 2,44 12,91 26,87 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 7,69 6,37 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 318,52 336,06 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa