Mapa tematikoak:

Adierazlea aukeratu:

Ekipamenduak

Aukeratutako ekipamenduak:

Bilaketak

Udalerria bilatu
Aukerak
Tematikoa sortzeko metodoa

Metodo honek datu multzoak batezbestekoarekiko distantziaren arabera sortzen ditu. Horretarako batezbestekoa eta desbiderapen estandarra kalkulatzen ditu, eta batezbestekotik abiatuta desbiderapen estandarraren proportzio jakin bateko taldeak sortzen ditu. Taldeen neurriak aukeratutako zenbakia zein den kalkulatzen dira: adibidez 1 balioarekin multzoen neurria desbiderapen estandarra da, 2arekin erdia eta 3arekin herena.
Aukerak

HTML PDF XLS