Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Adierazleak
Europar Batasunak zehaztutakoekin lerrokatuak, konparagarriak eta homogeneoak.

BILATU ERRAZ ZURE INTERESAREN ADIERAZLEAK:

Jarraian, eskuragarri dauden adierazleak eskaintzen dira, gaiaren arabera sailkatuta

1.2. EAEko biztanleen lanegunetako mugikortasun inkesta (2016)

aa