Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Adierazleak
Europar Batasunak zehaztutakoekin lerrokatuak, konparagarriak eta homogeneoak.

BILATU ERRAZ ZURE INTERESAREN ADIERAZLEAK:

Jarraian, eskuragarri dauden adierazleak eskaintzen dira, gaiaren arabera sailkatuta

1. Pertsonen mugikortasuna

En este capítulo se recoge la movilidad anual de personas en los distintos modos de transporte en la CAPV.