Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Adierazleak
Europar Batasunak zehaztutakoekin lerrokatuak, konparagarriak eta homogeneoak.

BILATU ERRAZ ZURE INTERESAREN ADIERAZLEAK:

Jarraian, eskuragarri dauden adierazleak eskaintzen dira, gaiaren arabera sailkatuta

2. Salgaien garraioa

En este capítulo se recoge el tráfico de mercancías en los distintos modos de transporte en la CAPV.