Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

vencerla guerrilla ha vencido al ejército invasor: gerrillak armada inbaditzailea menderatu egin du


ha vencido todas las dificultades: oztopo guztiak gainditu ditu


vuestro equipo ha vencido al nuestro dos a uno: zuen taldeak bi eta bat irabazi dio gureari

4 v.prnl./v.tr. menderatu

debes vencerte a ti mismo: zeure burua menderatu behar duzu

5 v.intr. [plazo] mugaeguneratu; bete, amaitu

el plazo para pagar los impuestos vence este mes: zergak ordaintzeko epea hil honetan amaitzen da

6 v.prnl. amore eman

con el peso la pared se ha vencido y ha caído la casa: pisuaz hormak amor(e) eman du eta etxea erori egin da