Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

someterlos mongoles sometieron a muchos pueblos: mongolek herri asko menderatu zituzten

2 v.tr. -en azpian jarri

someti贸 sus intereses a los de la colectividad: bere interesak taldearen interesen azpian jarri zituen

3 v.tr. (-en eraginpean) jarri, (-pean) jarri; [a tratamiento, prueba, etc.] ezarri

han sometido el material a la acci贸n del sol: materiala eguzkipean jarri dute
someter a tratamiento psiqui谩trico: tratamendu psikiatrikoa ezarri


nunca nos someteremos al invasor: inbaditzailearen aurrean ez gara errendituko

5 v.prnl. men egin

me someto a la voluntad popular: herriaren borondateari men egingo diot

6 v.prnl./v.tr. egin (dagokion aditza)

han sometido la propuesta a votaci贸n: proposamena botatu egin dute
se ha sometido a un estricto r茅gimen alimenticio: oso dieta gogorra egiten ari da
se someti贸 a una operaci贸n de vida o muerte: hil ala biziko ebakuntza egin zioten
te vamos a someter a prueba: proban jarriko zaitugu, proba egingo dizugu


Lokuzioak