Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

severo, -a


1 adj. [persona] gogor, zorrotz

sus padres son muy severos: haren gurasoak oso zorrotzak dira
no tenías que haber sido tan severa con él: harekin ez zenuen horren gogor jokatu behar

2 adj. gogor, latz

un castigo severo: zigor latza
una severa disciplina: diziplina gogorra


un juez severo: epaile zorrotza

4 adj. soil

estilo severo: estilo soila