Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

satisfacer


1 v.tr. [sed, curiosidad...] ase

satisfacer la sed: egarria ase
satisfacer la curiosidad: jakin-mina ase

2 v.tr. [deseos] ase, asebete, bete

yo puedo satisfacer todos tus deseos: zure nahi guztiak bete ditzaket

3 v.tr. ase, asebete, bete, gogobete, pozik utzi, poztu [norbait]

no me ha satisfecho la forma en que ha tratado el tema: gaia tratatzeko erabili duen moduak ez nau bete
la decisión del jurado no satisfizo a nadie: epaimahaiaren erabakiak ez zuen inor pozik utzi
me satisface saber que os habéis reconciliado: adiskidetu zaretela jakiteak poztu egiten nau

4 v.tr. [condiciones] bete

esa obra no satisface las condiciones del concurso: lan horrek ez ditu lehiaketaren baldintzak betetzen

5 v.tr. [deudas] kitatu


satisfacer una ofensa: iraina garbitu

7 v.tr. (Rel.) pekatu

8 v.prnl. kontentatu, konformatu, pozik/gogara/gustura gelditu

se satisface con poco: gutxirekin pozik da hori