Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

rapar


1 v.prnl./v.tr. [el pelo] arradatu, arrasatu, soildu; larru-arras moztu, kaskamotz utzi

tenía el pelo corto, casi rapado: ile motza zuen, kasik larru-arras moztua
te han dejado rapado: kaskamotz utzi zaituzte

2 v.prnl./v.tr. [la barba] bizarra moztu; bizarra egin, bizarra kendu

el barbero me ha rapado la barba: bizarginak bizarra egin dit