Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

nivelarantes de construir hay que nivelar el terreno: eraiki aurretik lurra berdindu egin behar da

2 v.tr. galgatu, sestran jarri, maila berean jarri, nibelatu

nivelar dos piezas: bi pieza sestran jarri

3 v.prnl./v.tr. (fig.) berdindu, parekatu

gracias al nuevo convenio se han nivelado los sueldos: hitzarmen berriari esker soldatak berdindu egin dira