Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

machacarhan traído la máquina para machacar el cacao: kakaoa zehatzeko makina ekarri dute
te voy a machacar a golpes: txiki-txiki egingo haut

2 v.tr. (fig.) [contrincante] zanpatu, suntsitu, birrindu, jipoitu

en el partido Arretxe machacó a Tolosa: partiduan Arretxek Tolosa suntsitu egin zuen

3 v.tr. (fig.) [estudiar con ahínco] saiatu, ahalegindu, asko ikasi; astindua eman

hay que machacar la química si se quiere aprobar: kimikari astindua eman behar zaio aprobatu nahi bada

4 v.intr. [insistir mucho] behin eta berriro esan, behin eta berriro adierazi, behin eta berriro gaia atera

en la reunión nos machacará con el problema de la factura: bileran behin eta berriro aterako du fakturaren arazoa