Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

inhumano, -aun jefe inhumano: nagusi bihotz-gogorra

2 adj. [acto, trato, comportamiento] anker, krudel, zital, gizagabe, inhumano

3 adj. [dolor, pena, padecimiento] jasangaitz, jasanezin

un dolor inhumano: min jasangaitza