Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

gastargastó mucho dinero en el viaje a Australia: Australiara egin zuen bidaian diru asko gastatu zuen

2 v.tr. [genio] izan, eduki

Luis gasta muy mal humor: Luisek oso umore txarra dauka


la pintora gastaba una falda larga: pintatzaileak gona luzea janzten zuen
María gastaba un BMW: Mariak BMW bat zeukan
él antes no gastaba gafas: lehen ez zuen betaurrekorik erabiltzen

4 v.prnl./v.tr. [desgastar] gastatu, higatu; ahitu, agortu

ha gastado las suelas de los zapatos de tanto andar: zapaten zola gastatu du asko ibiltzeagatik
la fuente se ha gastado: iturria agortu egin da


Lokuzioak