Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

cortar


1 v.intr./v.tr. ebaki, moztu, pikatu

cortar el pan: ogia ebaki
hay que cortar la hierba: belarra moztu egin behar da
quiero hacerme una falda y ya he cortado la tela: gona bat egin nahi dut eta dagoeneko oihala moztu dut
estas tijeras no cortan: guraize hauek ez dute ebakitzen
afila la navaja, que no corta bien: labana zorrotz ezazu, ez du ondo ebakitzen eta

2 v.prnl. ebakia egin

se ha cortado con el cuchillo: labanarekin ebakia egin du

3 v.prnl. (col.) lotsatu, ahalketu

no te cortes y pide lo que quieras: ez zaitez lotsatu eta nahi duzuna eska ezazu

4 v.prnl./v.tr. pikatu, zartatu, pitzatu

el viento me ha cortado los labios: hotzak ezpainak zartatu dizkit

5 v.prnl./v.tr. galdu, mindu, pikatu, garraztu, ozpindu; [leche] mamitu

no dejes mucho tiempo la leche fuera del frigorífico porque se puede cortar: ez ezazu esnea denbora luzez hozkailutik kanpo eduki, mindu baitaiteke

6 v.tr. zatitu, banatu

el río cortaba el territorio: ibaiak lurraldea zatitzen zuen


la censura ha cortado varias escenas de la película: zentsurak filmaren eszena batzuk kendu ditu

8 v.tr. moztu

esta semana tengo que ir a cortarme el pelo: aste honetan ilea moztera joan behar dut

9 v.tr. zeharkatu

la bala cortó el aire: balak airea zeharkatu zuen

10 v.tr. [cartas] pikatu, moztu, ebaki

11 v.tr. nahasi; bota

voy a cortar el café con un poco de leche: kafeari esne pixka bat botako diot

12 v.tr. ebaki, ahoskatu; trenkatu (Ipar.)

cortaba las palabras tan bien como nosotros: guk bezain ondo ebakitzen zituen hitzak

13 v.tr. (Mat.) ebaki

14 v.intr. laburtu

para llegar antes, corta por la calle de la derecha: lehenago heltzeko, eskuineko bidetik laburtu


Lokuzioak