Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

arreglar


1 v.tr. konpondu

tengo que llevar la radio a arreglar: irratia konpontzera eraman behar dut

2 v.tr. txukundu; jaso

tengo que arreglar el garaje antes de salir de viaje: garajea txukundu beharra dut bidaiara joan aurretik
arreglar la casa: etxea jaso

3 v.tr. hitzartu

arreglar una entrevista: elkarrizketa hitzartu

4 v.tr. ondu, gozatu

arregló la ensalada: entsalada gozatu zuen


arreglar los problemas: arazoak konpondu


arreglar lo necesario para la fiesta: festarako behar den guztia antolatu
arreglar los papeles: paperak zuzendu

7 v.tr. (Mús.) moldatu, moldaketak egin

8 v.prnl. apaindu, apain-apain jarri; txukundu

se arregla todas las mañanas para irse a trabajar: goizero apaintzen da lanera joateko


su marido se arregla con otra: bere senarra beste batekin dabil

10 v.prnl. moldatu, konpondu

nos tendremos que arreglar con lo que nos den: ematen digutenarekin moldatu beharko dugu
se arreglan muy bien los dos primos: bi lehengusuak oso ondo konpontzen dira


Lokuzioak