Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eguneratze data : 2023/11/24

acabarha acabado su trabajo: bere lana bukatu du, burutu du
para acabar, haré un pequeño resumen: amaitzeko, laburpen txikia egingo dut


se ha acabado el vino: ardoa bukatu egin da

3 v.intr. bukatu, amaitu

¡acaba de una vez!: buka ezazu behingoz!
las palabras que acaban en vocal: bokalez amaitzen diren hitzak


Lokuzioak