Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Mungialdeko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren behin-betiko onespena

Argitalpen-data: 

52/2016 DEKRETUA, martxoaren 22koa, Gernika-Markinako eremu funtzionalaren Lurralde-plan partziala behin betiko onartzen duena.

Dokumentazio osoa