Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Hautagaiak. Hautaezintasunak eta bateraezintasunak.

A.- Hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren arlo publikoan

KARGU EDO ENPLEGU MOTA(1) Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarra Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria / Hautaezina HLEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria / Bateraezina
1. Lehendakaria. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 a) artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu publikodunen jokabide-kodea arautzekoa, 16.1 artikulua (2)
2. Sailburua. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 a) artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzekoa, 16.1 artikulua (2)
3. Sailburuordea eta idazkari nagusia. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
ELHL, 5.1 artikulua
4. Zuzendaria. Euskadiko kanpo-ordezkariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua Jaurlaritzari buruzko Legea, 32.1 artikulua
ELHL, 5.1 artikulua
5. Zuzendariordea. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
6. Lurralde-ordezkaria. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
7. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko izendapen askeko karguak edo haien parekoak, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak izendatuak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
8. Aholkulariak, aldi baterako langileak edo konfiantzazkoak (3) Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea arautzekoa, 2. eta 16.3 artikuluak (2)
9. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Eusko Jaurlaritzaren mendeko erakunde autonomiadunetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (*) Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
10. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko sozietate publikoetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (**) Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
11.Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (***). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
12. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko fundazioetako kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (****) Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
13. Lehendakaritzako titularrak, zuzendariak, idazkari orokorra, gerentzia, edo, Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko partzuergoetako (berezko nortasun juridikoa) kargudunen pareko funtzio betearazleak baldin baditu, izendapen askeko edozein kargu. (*****). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
14. Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko zuzenbide pribatuko sozietate publikoetako edo erakunde instituzionaletako administrazio-kontseiluetako kontseilariak, baldin eta zuzendaritza-, erabaki- edo betearazpen-funtziorik ez badute. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 2 artikulua ELHL, 5. artikulua
15. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakaria, lehendakariordea eta bokalak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
16. EAEko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoko titularra. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
17. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko Zuzendaritzako titularra. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
18. Ertzaintza (zerbitzu aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
19. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako ikasleak. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.2 a) artikulua
20. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Ekonomia eta Gizarte Kontseiluko edozein kargu. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.2 a) 1 artikulua
21. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Lan Harremanetarako Kontseiluko beste edozein kargu. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.2 a) 1 artikulua
22. Lehendakaritzako titularra, idazkari orokorra, bokalak edo Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluko (lehen Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua) zein EAEko Kooperatiben Kontseilu Goreneko edozein kargu. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.2 a) 1 artikulua
23. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko lehendakaria eta bokalak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
24. Batzorde Arbitraleko lehendakaria (EAEANeko lehendakariaren berezko kargua). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
25. Batzorde Arbitraleko bokalak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
26. Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeko lehendakaria, bokalak eta idazkaria Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 f) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
27. Euskal Administrazio Publikoaren, erakunde autonomiadunen, aholkularitza-organismoen, sozietate publikoen eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, fundazioen eta partzuergo publikoen zerbitzura dauden langileak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko 7/2007 Legearen 87.1 artikulua.
28. Legebiltzarreko Administrazioaren zerbitzura dauden langileak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 a) artikulua ELHL, 5.2 a) 2 artikulua
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko 7/2007 Legearen 87.1 artikulua.
29. Arartekoa edo Arartekoaren ondokoa. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
30. EITBko zuzendari nagusia Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
31. EITBko sozietate publikoetako zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
32. EITBko sozietate publikoetan organikoki dauden komunikabideetako zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 a) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua

(*) Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiadunak: esaterako, HABE, IVAP, EUSTAT, Emakunde, Osalan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, Lanbide, Kontsumoko Euskal Institutua, Lehiaren Euskal Agintaritza eta Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua.

(**) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko sozietate publikoak: esaterako, SPRI, S.A.; Sprilur, S.A.; Euskotren, S.A.; Euskotrenbideak, S.A.; EJIE, S.A.; IHOBE, S.A.; VISESA; Basquetour, S.A.; Neiker, S.A.; Parque Tecnológico, S.A.; Osatek, S.A.; Orquesta de Euskadi,S.A.; Itelazpi, S.A.; Alokabide,S.A.; Sociedad de Hidrocarburos, S.A.; Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa; Euskadiko Kirol Portua, S.A.).

(***) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko erakunde publikoak: esaterako, Osakidetza; URA; Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia; EVE; Euskal Trenbide Sarea; Finantzen Euskal Institutua; Unibasq; Etxepare, Euskal Institutua).

(****) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko fundazioak: esaterako, HAZI; Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunareko Euskal Fundazioa; Musikene, Euskadi Kirola F.; B+I+O Euskal Fundazioa).

(*****) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikoko partzuergoak: esaterako, Haurreskolak; Bizkaiko Garraio Partzuergoa; Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza; Pirinioetako Lan Elkartea, Miramar Jauregia Partzuergoa; Bizkaiko Hezkuntzarako eta Okupazio Prestakuntzarako Partzuergoa, Gipuzkoako Hezkuntzarako eta Okupazio Prestakuntzarako Partzuergoa).

B.- Foru- eta Toki-Administrazioko sektore publikoko hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

 KARGU- EDO ENPLEGU-MOTAForu- eta toki-administrazioa Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN DOKTRINA Bateragarria / Bateraezina
1. Diputatu nagusia edo foru-diputatua Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5. artikulua
2. Lehendakaria, zuzendari nagusia, gerentea edo kargu horien parekoa den edozein kargu foru-erakunde publiko enpresarialetan, zuzenbide pribatuko foru-erakunde publikoetan, Foru Administrazioko (*) merkataritza-sozietateetan eta merkataritzako foru-sozietateetan zein foru-erakunde autonomiadunetan (**). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 e) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
3. Hiru lurralde historikoetako foru-administrazioko zuzendari nagusiak edo haien pareko kargudunak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 e) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
4. Alkatea, alkateordea, zinegotzia Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5. artikulua
5. EAEko udaletako idazkaria edo kontu-hartzailea. Hautaezina (5) Bateraezina ELHL, 4.3 f) artikulua ELHL, 5. artikulua
6. Lehendakaritzako titularrak, zuzendari nagusiak, gerentziak edo haien pareko kargudunak tokiko erakunde autonomiadunetan, tokiko kapital publikoko merkataritza-sozietateetan, tokiko erakunde publiko enpresarialetan edo haiek partaidetza handiena dutenetan. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 e) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
7. Diputatu nagusia, foru-diputatua, alkatea edo zinegotzia, baldin eta erakunde horiek jatorriz ELHLko 4.3 e) 1 eta 2 artikuluetan aipatzen diren organismo, erakunde edo sozietatetako kideak baitira. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3.3 artikulua ELHL, 5. artikulua
8. Bake-epailea, egoera aktiboan, eta ordezkoak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 1 artikulua
HBZren erabakiak, 1987-05-05ekoak
ELHL, 5.1 artikulua
9. Tokiko polizia-agentea, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
10. Tokiko polizia-agentea, eszedentzia-egoeran. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 g) artikulua
HBZren erabakia, 2002-04-24koa
ELHL, 5. artikulua
11. Bake-epaitegiko idazkaria. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) 1 artikulua ELHL, 5. artikulua

 

(*) Merkataritzako foru-sozietate publikoak: Arabako FA (esaterako, Arabako Lanak: Araba, Garapen Agentzia; Arabat, Arabako Bideak; Arabako Kalkulu Gunea; Bizkaiko FA (esaterako, Lantik, Garbiker, Azpiegitura, Interbiak, Aparkabisa, Beaz, Basalan, Euskalduna, Zugaztel, Seed Capital); eta Gipuzkoako FA (esaterako, Bidegi, Etorlur, Itten, Izfe-Sociedad Foral de Servicios Informáticos S.A.).

(**) Foru-erakunde autonomoak: Arabako FA (esaterako, Gizarte Ongizaterako Foru Institutua; Gazteriaren Foru Erakundea); Bizkaiko FA (esaterako, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea) eta Gipuzkoako FA (esaterako, Uliazpi Fundazioa eta Kabia).

C.- Estatuko eta beste Autonomia-Erkidego batzuetako Sektore Publikoko hautaezintasun garrantzitsuenak

KARGU- EDO ENPLEGU-MOTAEstatukoa / beste autonomia-erkidego batzuetakoa Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN Bateragarria / Bateraezina
1. Gobernuko presidentea, ministroa edo Estatuko Administrazio Orokorreko idazkaria. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
2. Ministerioko sailetako idazkariordeak, idazkariak eta zuzendari nagusiak eta Administrazio Zentraleko izendapen askeko edozein kargudun.  Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
3. Presidentea, zuzendariak, idazkari orokorrak eta izendapen askeko edozein kargudun, baldin eta aurrekoen pareko funtzio betearazle betetzen baditu Estatuaren arlo publikoko zuzenbide publikoko erakundeetan, erakunde autonomiadunetan, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan edo Estatuko sozietate publikoetan edo Estatuaren zeharkako edo zuzeneko partaidetza duten sozietateetan. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
4. Atzerriko estatu edo nazioarteko organismo baten aurrean kreditatutako misio-buruak, egoiliar-izaera dutenak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
5. Espainiako Bankuko gobernadorea eta gobernadoreordea. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
6. Kreditu Institutu Ofizialeko eta gainerako kreditu-erakunde ofizialetako lehendakariak eta zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
7. Segurtasun Nuklearreko Kontseilu Nagusiko lehendakaria, kontseilariak eta idazkari nagusia Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
8. Konstituzio Auzitegiko burua edo magistratua; Estatu Kontseiluko eta Estatuko Kontuen Epaitegiko presidentea edo kontseilaria; edo 131.2 artikuluan aipatzen den Kontseiluko presidentea edo kontseilaria Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 4 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
9. Hauteskunde batzorde zentraleko, autonomia-erkidegoko, lurralde historikoko eta eskualdeko batzordeetako presidenteak, bokalak eta idazkariak Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 f) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
10. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidente edo bokala, eta egoera aktiboan dagoen epaile magistratua edo fiskala. Estatuko fiskal nagusia Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 1 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
11. Egoera aktiboan edo erreserba aktiboko egoeran dauden militarrak Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
12. Estatuko segurtasun-indarretako eta -gorputzetako kideak, egoera aktiboan, erreserba aktiboko egoeran edo bigarren jarduerako egoeran, destinoarekin edo destinorik gabe. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 g) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
13. Herriaren Defendatzailea eta haren ondokoak Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 5 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
14. Gobernuaren ordezkariak eta ordezkariordeak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
15. Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzietako ordezkariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 2 eta 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
16. Gobernuaren ordezkaritzetako eta ordezkariordetzetako idazkari nagusiak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
17. RTVE korporazioko lurralde-ordezkariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
18. Gizarte Segurantzako erakunde kudeatzaileen organo periferikoetako presidenteak eta zuzendariak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
19. Presidentea, zuzendaria, haien pareko kargua edo gobernuko ordezkaria lurralde-eskumen mugatua duten erakunde autonomiadunetan (esaterako, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakaria). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
20. Bilboko eta Pasaiako portu-agintaritzetako presidentea. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) artikulua
2/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 24.1 artikulua, Estatuko Portuei buruzko Legearen testu bateginekoa.
HBZren Erabakia, 2015-12-15ekoa
ELHL, 5.1 artikulua
21. Bilboko edo Pasaiako Portuko Agintzaritzako Kontseiluko bokala, funtzio betearazpenik gabe. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
22. Bilboko edo Pasaiako portu-agintaritzetako zuzendaria. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua
HBZren Erabakia, 2016-01-04koa
ELHL, 5.1 artikulua
23. Bilboko edo Pasaiako portuetako obra-batzordeetako zuzendaria Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua
HBZren erabakiaren c) atala; 1987-04-03koa.
ELHL, 5.1 artikulua
24. Beste autonomia-erkidego batzuetako gobernu-kontseiluetako kideak edo izendapen askeko kargudunak. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 c) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
25. Bete autonomia-erkidego batzuetan izendatu dituzten transferentzia eta balorazioetako batzorde mistoetako bokalak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) eta c) artikulua
HBZren erabakia, 1986-05-12koa
ELHL, 5 artikulua
26. Justizia-administrazioko ofizialak eta agenteak. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 b) 4 artikulua ELHL, 5 artikulua
27. Estatu-esparrutik beherako lurralde-mugapenetan ministerio bakoitzaren maila goreneko eginkizunak dituen pertsona. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 b) 3 artikulua ELHL, 5.1 artikulua
28. Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko (MLBN) presidentea, kontseilariak, titularrak eta zuzendari nagusiak. Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) artikulua ELHL, 5 artikulua
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari buruzko 3/2013 Legearen 22. eta 25. artikuluak.

D.- Hauteskunde-karguekin lotutako hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

HAUTETSI-MOTA Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN Bateragarria / Bateraezina
1. Europako Legebiltzarreko parlamentaria Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 d) artikulua ELHL, 5. 2. c) artikulua
2. Senataria. Hautagarria Bateragarria ELHL, 4.3 b) artikulua ELHL, 5. 2. b) artikulua
3. Diputatuen Kongresuko diputatua Hautagarria Bateraezina ELHL, 4.3 b) artikulua ELHL, 5. 2. b) artikulua
4. Beste autonomia-erkidego bateko legebiltzarkidea Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3 c) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
5. EAEko senataria Hautagarria Bateragarria

ELHL, 4.3.a) artikulua
4/1981 Legearen 2.1 eta 2. artikuluak (Euskadiren izeneko Senatarien Izendapenaz)

4/1981 Legearen 2.3 artikulua (Euskadiren izeneko Senatarien Izendapenaz)

6. Alkatea, alkateordea, zinegotzia. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5 artikulua
7. Tokiko erakunde txikietako auzo-alkatea edo auzo-batzordeko bokala. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5 artikulua
8. EAEko lurralde historikoetako batzar nagusietako kidea. Hautagarria Bateragarria (4) ELHL, 4.3 e) artikulua ELHL, 5 artikulua

E.- Zigor-arloarekin lotutako hautaezintasun eta bateraezintasun garrantzitsuenak

ZIGOR-ARLOA Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Hautagarria / Hautaezina
Kargua: EUSKO LEGEBILTZARKIDEA
Bateragarria / Bateraezina
LEGE-OINARRIA / HBZREN Hautagarria / Hautaezina LEGE-OINARRIA / HBZREN Bateragarria / Bateraezina
1. Askatasunaz gabetzeko zigorra jasotzeko epai irmo bidez kondenatuak, zigorrak iraun bitartean. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 a) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
2. Asaldatze- edo terrorismo-delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, epaian ezartzen bada Eusko legebiltzarkide hautatua izateko desgaikuntza-zigorra edo kargu publikoa betetzen eteteko agindua. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 b) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
HBZren erabakia, 2016-02-03koa
3. Administrazio publikoaren aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, epaian ezartzen bada Eusko legebiltzarkide hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo kargu publikoa betetzen eteteko agindua (esaterako, ustelkeria delituengatik kondenatuak). Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 b) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
HBZren erabakia, 2016-02-03koa
4. Estatuko erakundeen aurkako delituengatik kondenatuta daudenak, nahiz eta epaia irmoa ez izan, epaian ezartzen bada Eusko legebiltzarkide hautatua izateko desgaikuntza-zigorra, desgaikuntza absolutua edo berezia, edo kargu publikoa betetzen eteteko agindua. Hautaezina Bateraezina ELHL, 4.3.7 b) artikulua ELHL, 5.1 artikulua
HBZren erabakia, 2016-02-03koa

 

OHARRAK:

LABURDURAK:

 • Azpiegitura: Obra Publiko, Azpiegitura eta Ekipamenduetako Foru Sozietatea.
 • Bidegi: Gipuzkoako Bide Azpiegituraren Ustiapenerako Foru Sozietatea.
 • EA: Autonomia-erkidegoa.
 • EAE:Euskal Autonomia Erkidegoa.
 • AKG: Arabako Kalkulu Gunea.
 • EGAB: Ekonomia eta Gizarte Kontseilua.
 • MLBN: Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala.
 • LHK: Lan Harremanen Kontseilua.
 • EKGK: Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
 • Z.: Zuzenbidea.
 • FA: Foru Aldundia.
 • ELH: Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak.
 • EITB: Euskal Irrati eta Telebista.
 • EJIE: Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea.
 • Emakunde: Emakumearen Erakundea.
 • Etorlur: Nekazaritza eta Industria Lurzoruaren Kudeaketarako Foru Sozietatea.
 • EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea.
 • EVE: Energiaren Euskal Erakundea.
 • ZIZNF: Zahartzeari buruzko Ikerketa Zentro Nazionala Fundazioa.
 • Garbiker: Ingurumenaren Kudeaketarako Foru Enpresa.
 • HABE: Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea.
 • HASI: Eusko Jaurlaritzako korporazioa, landa eta itsas ingurunearen garapenerako.
 • IHOBE: Ingurumen Jarduketarako sozietate publikoa.
 • INEM: Enpleguko Institutu Nazionala.
 • Interbiak: Bizkaiko bide-ardatzak kudeatzeko foru-sozietatea.
 • IVAP: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.
 • IZFE: Gipuzkoako foru-erakunde autonomiaduna, gizarte-zerbitzuak kudeatzeko, emateko eta betearazteko.
 • HBZ: Hauteskunde Batzorde Zentrala.
 • Kabia: Gipuzkoako Foru Aldundiko Informatika.
 • Lantik: Bizkaiko Foru Aldundiko Informatika.
 • ELHL: Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea.
 • Osalan: Lanerako Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.
 • EL: Eusko Legebiltzarra.
 • RTVE: Espainiako Irrati eta Telebista.
 • SPRI: Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia.
 • KAE: Konstituzio Auzitegiaren Epaia.
 • EAEAN: EAEko Auzitegi Nagusia.
 • TB: Telebista.
 • HKEE: Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
 • Visesa: Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.

Azken aldaketako data: