Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Zahartzen ari diren gizarteetan bizi-kalitatea hobetzeko prebentzio-politikak

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Zahartzen ari diren gizarteetan bizi-kalitatea hobetzeko prebentzio-politikak

International Longevity Centre (ILC) erakundeak osasun-sistemetan prebentzio-politiketan inbertitzeko beharra defendatzen duen txosten bat argitaratu du, zahartzearen fenomeno soziodemografikoari aurre egin behar dioten gizarteen testuinguruan bizi-kalitatea hobetzeko.

Bizitza osoan zehar osasuna hobetuko duten ikuspegi prebentiboak gehitzeko, txostena "Inoiz ez da beranduegi" Prebentzioa sartzen ari den mundu baten ” (Never too late Prevention in an Aging World, ILC 2020) osasun-arretako sistemek gure bizitzetan eragina izan dezaketen gaixotasunen ezagutzan aurrera egiteko izan dezaketen zeregina aztertzen du, pertsonei laguntza proaktiboa emanez zahartzen den heinean. Hau da: bizi-kalitatearekin zahartzea, 50 urte edo gehiago dituzten pertsonei behar bezala zuzendutako esku-hartzeak ezartzeari esker.

Txosten honen abiapuntua da osasun-sistemek, berez, ezin dutela herritarren osasuna hobetu, eta haien hobekuntza faktore politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalen araberakoa ere badela; izan ere, faktore horiek agerian uzten dute irismen handiko osasun-politiken ikuspegia behar dela, osasunaren mugatzaile sozialei heltzea barne hartzen duena, horiek ez baitira txosten honen xedea.

Kontuan hartuta bizi-urteak irabazteak ez dakarrela nahitaez horiei bizi-kalitatea gehitzea, dokumentuak etorkizunean prebenitu, transmititu ezin diren eta transmititu daitezkeen gaixotasunen multzo txiki bati buruzko joerak eta proiekzioak aurkezten ditu (gaixotasun kardiobaskularrak, II. motako diabetesa, biriketako minbizia, GIBa eta gripea). Baztertu egin dira buruko gaixotasunak eta dementzia sartzea, nahiz eta osasunean eta bizi-kalitatean eragin handia izan. 50 urte edo gehiago dituzten pertsonak, gizarte-garapen handia duten herrialdeetan, indize baten bidez ezarrita. Indize horrek aukera ematen du biztanle bakoitzeko diru-sarrerak, hezkuntza-maila eta guztizko ugalkortasun-tasa konbinatuz konparazio eraginkorra egiteko, indize konparagarria lortzeko. Helburua osasun txarraren kostuen adibideak ematea da, bai eta bizi-ibilbidean zehar prebentzio-politikak eta horien onura sozial eta ekonomikoak inbertitzeari eta garatzeari lotutako aukerak ere.

Ildo horretan, txostenean jasotako zenbait datuk agerian uzten dute banakako, familiako eta osasun-sistemetarako ondorioen garrantzia, bai eta prebenitu daitezkeen zenbait gaixotasunen kostu ekonomikoak eta bizi-kalitaterako kostuak ere:

 • Kalkulatzen da gaixotasun ez-transmitigarrien ondoriozko urteko produktibitate-galera 649 bilioi dolarrekoa dela, gaixotasun kardiobaskularrei (390 bilioi), II. motako diabetesari (250 bilioi) eta biriketako minbiziari (9 bilioi) dagokiena. Gaixotasun kutsagarrien kasuan, 39 bilioi dolar gripeari dagozkio, eta 4 bilioi dolar GIBari.
 • Bestalde, International Longevity Centrek 2017an Erresuma Batuaren kasurako egindako azterketa baten arabera, pertsonak 27,1 milioi urte bizi ziren desgaitasunarekin, osasun-baldintzen eta prebenitu daitezkeen gaixotasunen ondorioz. Aztertutako herrialdeetan, gaixotasun kardiobaskularren, II. motako diabetesaren eta biriketako minbiziaren ondorioz desgaitasunarekin bizi izandako urte-kopurua % 9 handitu da 15 urtean (1992tik 2017ra), eta 2018tik 2042ra bitartean % 17 inguru handituko dela uste da.

KLIk egindako txostena proiektu global baten emaitza da. Proiektu horrek lider politiko, profesional eta akademikoen konpromisoa bilatu du, bizitza osoan zehar prebentzio-politiken diseinua eta ezarpena erraztu/susta dezaketen baldintzak zehazteko. Horren ondorioz, funtsezko bost baldintza identifikatu dira.

 1. Prebentzioarekiko konpromiso politikoa, instituzionala eta antolakuntzakoa.
 2. aOsasun-arloko profesionalen, gizabanakoen eta osasun-arloko profesionalen arteko lan-modu berriak eta harreman-mota berriak.
 3. Demokratizazioa gaixotasunaren prebentziorako sarbidean.
 4. Pertsonak, arduradun politikoak eta profesionalak osasun-arloko prebentzioari buruzko agenda baten garapenean inspiratzeko eta inplikatzeko ekintza.
 5. Teknologia laguntza-tresnatzat hartzea, ez konponbidetzat, bizitza osoan osasunaren prebentzio-politikak sustatzeko.

ELGAko herrialdeek prebentzioan egindako batez besteko gastua osasunean egindako gastu osoaren % 2,8 baino ez da. Eta, hala ere, osasun-arloko prebentzio-politiketan ez inbertitzearen kostu sanitarioak eta ekonomikoak handiegiak dira ezikusiegiak izateko, txosten honen iritziz. Horren ondorioz, nekez azal daiteke bizitza osoan osasun-prebentzioan ez inbertitzeak jarraitzen duela, are gehiago zahartze nabarmena duten eta neurrira egindako pertsonen bizi-kalitatean prebenitu daitezkeen gaixotasunen eragina saihestea edo mugatzea plantea dezaketen gizarteetan.

Prebentzioaren balio potentzialak:

 • Gizartearen osasunean eta ongizatean hobekuntzak ahalbidetzea.
 • Oso garestia eta eraginkorra izatea
 • Osasun-sistemaren iraunkortasunari laguntzea epe luzean.
 • Osasun-sistemetatik harago hedatzen diren onurak ematea, baita ekonomiarentzat ere, pertsonek lan-merkatuan jarraitzea ahalbidetuz eta kontsumitzaile gisa duten rola lagunduz zahartzen diren heinean, eta, azken batean, gizarteek "bizitza-luzeraren dibidendua" lor dezaten lagunduz.

Txosten honek osasunaren prebentzio-politiken sustapena bizitzako lehen urteetatik harago zabaltzearen alde egiten du, eta osasun-sistemek gaixotasunek bizi-kalitatean, batez ere zahartzean, dituzten ondorioak saihestu eta murrizteko prebentzio-jarduerak sustatzearen alde: baheketa-programak, patologiak goiz detektatzeko edo gaixotasun jakin batzuk izateko arriskuan dauden pertsonak identifikatzeko; prebentzio-medikazioak; bizimodu osasungarriagoak hartzeko laguntza (tabakoaren mendekotasuna gainditzea edo jarduera fisikoa sustatzea); gaixotasun transmitigarrien aurkako txertaketa-kanpainak; eta pertsonei laguntzea patologia kronikoak kudea ditzaten, patologia horiek beren ongizatean duten eragina kontrolatzeko eta bizimodu aktiboagoa izateko.

Txosten honek, gainera, aipatutako patologiei buruzko prebentzio-jardunbide egoki batzuen emaitzak aurkezten ditu, hala nola Kanadan (II. motako diabetesa eta bihotzeko erasoak), Estatu Batuetan (hipertentsio arteriala eta medikazio profilaktikoa GIB kasuetan), Australian (75 urtetik gorakoentzako osasun-azterketak), Portugalen (farmazia komunitarioak gripearen txertaketan duen zeregina), Brasilen (II. motako diabetesa) edo Erresuma Batuan (II. motako tresnak). Biriketako minbiziaren baheketako mugikorra), besteak beste, prebentzio-jarduerek elementu bati ere erantzun diotenean: osasun-arloko desberdintasunak murriztea, pertsonek osasun-arloko prebentziozko esku-hartzeak eskuratzea eta haietaz baliatzea eragotz dezaketen oztopo kultural, ekonomiko eta geografikoak gainditzen laguntzen duten neurriak bultzatuz.

International Longevity Centre (Longevidadeko Nazioarteko Zentroa) Think tank britainiar bat da. Britainiarra bizitza luzeari buruzko ikerketa-zentroen sare batean integratuta dago. Erreferentzia da bizi-luzetasunaren, zahartzearen eta aldaketa demografikoaren inpaktuaren azterketan, eta adituek fenomeno demografiko horiek planteatzen dituzten erronkei erantzuteko konponbideak aztertzen dituzte.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, ondoren agertzen den aztelana kontsultatu: “Inoiz ez da beranduegi. Prebentzioa sartzen ari den mundu baten ” (Never too late Prevention in an Aging World, ILC 2020).