Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Toki Administrazioekiko eta Administrazio Erregistroekiko Zuzendaritza

Titularra:  Miren Itziar Liceaga Romero

Agintaldia: 2016/11/28 - 2020/11/28
Inprimatu

EGINKIZUNAK

1.– Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzak, dekretu honen 5. artikuluan zehaztutako egitekoez gain, honako hauek ere izango ditu:

 1. Toki-araubideko arauak koordinatu eta prestatzea.
 2. Toki-eginkizunen eta -zerbitzuen inguruko informazioa, azterketa eta aholkularitza ematea.
 3. Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumen diren toki-araubideko gaiak aztertzea, horiei buruzko aholkuak eta irizpena eman eta ebaztea.
 4. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailen eta erakunde autonomoen eta foru- eta toki-administrazioaren arteko lankidetza- eta harreman-politika sustatu eta zaintzea.
 5. Toki-erakundeak elkartu eta garatzeko formula organiko eta funtzionalak sustatzea.
 6. Euskadiko Udal Kontseiluko idazkaria izatea, Euskadiko Udal Kontseilua sortzeko uztailaren 28ko 326/1994 Dekretuaren bidez sortua.
 7. Toki-administrazioari buruzko erregistro-tresnak kudeatzea.
 8. Autonomia Erkidego honen eskumeneko elkarteen araubide orokorra, horretarako sortutako Erregistroa eta Onura Publikoko Elkarteen Babeslaritza eramatea.
 9. Elkarteen lurralde bulegoak koordinatu, zuzendu eta gainbegiratzea.
 10. Autonomia Erkidegoaren eskumeneko fundazioen araubide orokorra, eta horretarako sortutako Erregistroa eta Fundazioen Babeslaritza eramatea.
 11. Elkargo profesionalekin lotutako egiteko instituzional, orokor eta korporatiboak, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legean xedatutakoaren arabera, hargatik eragotzi gabe elkargo horiek beren sektore-eremuan sailekin izan ditzaketen harremanak.

2.– Elkarteen Erregistroaren lurralde bulegoak lurralde historiko bakoitzeko hiriburuetan daude, eta Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren lurralde-zerbitzu deszentralizatuak dira.