Ekonomia eta Ogasun Saila

Ekonomiaz, Revista Vasca de Econom铆a  
Revista semestral con proyecci贸n internacional editada por el Gobierno Vasco desde 1985 para el fomento del an谩lisis y el debate econ贸mico con especial atenci贸n a los temas que afectan a la econom铆a vasca. ISSN-0213-3865 / E-ISSN 2340-4051

T铆tulo: Empresa participada y crecimiento inclusivo. Preparando el futuro
Revista n潞: 101 - Crecimiento inclusivo y bienestar social
P谩ginas: 238-273
Autores: Jos茅 Luis Jim茅nez Brea
Fecha de publicaci贸n: I/2022
Palabras Claves: competitividad en base al conocimiento, participaci贸n en el capital, participaci贸n en la gesti贸n, proyecto empresarial compartido
Materias: Cultura de la emrpesa. Responsabilidad social.
  Gesti贸n del trabajo (formaci贸n de equipos, participaci贸n del trabajador, distribuci贸n del trabajo, tareas y autoridad, satisfacci贸n)
  Cooperativas de productores. Empresas gestionadas por los trabajadores

Descargar Descargar (pdf, 1265 MB)

Laburpena
Artikuluak XXI. mendeko trantsizioen erronken esparruan balioa sortzeko eta banatzeko binomioari heltzen dio. Lehiakortasun-testuinguru horretan, enpresa-balioa sortzeko beharrezkoa da pertsonen ezagutza eta sormena aplikatzea, kudeaketan eta kapitalean parte hartuz proiektu partekatu batean parte hartzearen emaitza baita. Kontrolean eta kalitatean oinarritutako egungo kudeaketa-ereduaren aldaketa kualitatiboa deskribatzen da, sormenean eta parte-hartzean oinarritutako beste eredu baterantz. Balioaren sorrera eta banaketa Debagoiena eskualdeko Gipuzkoako datuekin aztertzen da, partaidetutako enpresen (kooperatiben) presentzia handiarekin; izan ere, BPG (%32 Europakoaren gainetik) eta errentaren banaketa (24,2ko Gini indizea, Europako 30,8aren aldean) kontuan hartuta, balio-sorkuntza handiagoa eta errenta-banaketa bidezkoagoa dagoela ikus daiteke.
Resumen
El art铆culo aborda el binomio de la creaci贸n de valor y la distribuci贸n del mismo en el marco de los retos de las transiciones del siglo XXI. En este contexto de competitividad, la creaci贸n de valor empresarial necesita de la aplicaci贸n del conocimiento y la creatividad de las personas, resultado de involucrarse en un 芦proyecto compartido禄 mediante la participaci贸n en la gesti贸n y en el capital, superando el modelo de gesti贸n basado en el control y la calidad. La creaci贸n y distribuci贸n de valor se analiza con los datos de la comarca Debagoiena en Gipuzkoa, con fuerte presencia de las empresas participadas (cooperativas), donde el PIB (el 32% sobre el europeo) y la distribuci贸n (铆ndice Gini 24,2 frente al 30,8 europeo) muestran que existe una mayor generaci贸n de valor y un reparto de las rentas m谩s equitativo.
Abstract
The article addresses the binomial of value creation and its distribution in the context of the challenges of the 21st century transitions. In this context of competitiveness, the creation of business value requires the application of knowledge and people鈥檚 creativity, by involving them in a 芦shared project禄, through participation in management and capital. The article presents the qualitative change from the current management practices based on quality control, towards practices of creativity and participation. The creation and distribution of value is analyzed with data from the Debagoiena regi贸n (Gipuzkoa), where there is a strong presence of worker-owned companies (cooperatives), where the GDP (32% above the European average) and income distribution (Gini index 24.2 versus European average of 30, 8) shows a higher generation of value and a more equitable sharing of income.

Men煤 de ayuda
Fecha de la 煤ltima modificaci贸n: 15/12/2021