Departamento de Economía y Hacienda

Ekonomiaz, Revista Vasca de Econom铆a  
Revista semestral con proyecci贸n internacional editada por el Gobierno Vasco desde 1985 para el fomento del an谩lisis y el debate econ贸mico con especial atenci贸n a los temas que afectan a la econom铆a vasca. ISSN-0213-3865 / E-ISSN 2340-4051

T铆tulo: El reto de integrar la presupuestaci贸n p煤blica con la evaluaci贸n de pol铆ticas
Revista n潞: 103 - Calidad de las finanzas p煤blicas: El papel de la evaluaci贸n
P谩ginas: 104-127
Autores: Jordi Ba帽os Rovira
Fecha de publicaci贸n: I/2023
Palabras Claves: desempe帽o, eficiencia, evaluaci贸n, presupuestos por resultados, presupuestos p煤blicos
Materias: Evaluaci贸n de proyectos. Tasa de descuento social
  General
  General
  Administraci贸n P煤blica

Descargar Descargar (pdf, 338 KB)

Laburpena
Esleipenak eta jarduna eraginkorrago izateko, administrazio publiko asko emaitzen araberako aurrekontuak ezartzen saiatu dira, baina erronka eta zailtasun handiak dakartza horrek; besteak beste, politiken ebaluazioak agerian jarritako ebidentziak behar bezala integratzea eta erabiltzea, aurrekontu-erabakiak hartzeko. Artikulu honek ebaluazioa aurrekontuetarako nola integratu eta erabili jorratzen du, egungo egoerari buruzko ikuspegi orokorra eskainiz, eta konexio hori mamitzeko dauden zailtasun nagusiak (literaturak nahiz esperientzia konparatuak azaldutakoak) identifikatzen ditu. Azkenik, aurrekontuen eta ebaluazioaren arteko integrazio handiagoa lortzeko gomendioen segida aurkezten du, barne hartuta bai ebaluazioen sistema gubernamentala, bai aurrekontuen sistema bera.
Resumen
Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia asignativa y operativa, multitud de administraciones p煤blicas han tratado de implementar la presupuestaci贸n por resultados, la cual presenta importantes retos y dificultades, entre ellas, la integraci贸n y utilizaci贸n efectiva de las evidencias aportadas por la evaluaci贸n de pol铆ticas para la toma de decisiones presupuestarias. El presente art铆culo ofrece una visi贸n general del estado actual de la integraci贸n y uso de la evaluaci贸n para la presupuestaci贸n, as铆 como identifica las principales dificultades descritas por la literatura y experiencia comparada para dicha conexi贸n. Finalmente, se ofrece una relaci贸n de posibles recomendaciones para una mayor integraci贸n entre la presupuestaci贸n y la evaluaci贸n, las cuales comprenden tanto el sistema gubernamental de evaluaciones como el propio sistema presupuestario.
Abstract
To achieve greater allocative and operational efficiency, many governments have tried to implement Performance Budgeting, which presents significant challenges and difficulties, including the integration and effective use of policy evaluation for budgetary decisionmaking. This article offers an overview of the current state of integration and use of evaluation for budgeting purposes, as well as identifies the related main difficulties described by the literature and international experience. Finally, a list of recommendations is provided to obtain a greater integration between public budgeting and policy evaluation, which affects both evaluation and budgetary systems.

Men煤 de ayuda
Fecha de la 煤ltima modificaci贸n: 15/12/2021