Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila

Europako Gizarte Fondoaren dokumentazioa

 

 

Europako Gizarte Funtsa


01. EGIFaren programazio-aldiaren urteko txostenak (2014-2020)

ARAUDIA

PROGRAMA OPERATIBOA, EGF, EUSKADI 2014-2020

Programazio-aldiaren urteko txostenak (2014-2020)

Euskadiko 2014-2020ko EGF Programa Operatiboaren ebaluaketak

GAZTE ENPLEGURAKO PROGRAMA OPERATIBOA 2014-2020 (EUSKADI)

        GEPOaren urteko txostenak. 2013-2020 programazio-aldia

        GEPOaren programazio aldiaren ebaluaketak (2014-2020)

02. EGIFaren programazio-aldiaren urteko txostenak (2007-2013)

ARAUDIA

PROGRAMA OPERATIBOA

       Programazio-aldiaren urteko txostenak (2007-2013)

03. Komunikazio Estrategia

Europako Gizarte Funtsaren Komunikazio Estrategiaren (PDF, 506 KB) (gaztelaniaz) helburuak dira, Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020rako Euskadiko Programa Operatiboaren eta 2014-2020rako Gazte Enpleguaren Programa Operatiboaren esparruan:

  • Onuradun izan daitezkeenei informazioa ematea finantzazio-aukerei buruz.
  • Programa Operatiboan parte hartzen duten organismo onuradunek exekutatzeko ekintza, esku-hartze eta programen zabalkundea egitea.
  • Herritarrei ezagutaraztea Europar Batasunak, oro har, eta Europako Gizarte Funtsak, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan enplegu-aukerak hobetzeko eta gizarteratzea sendotzeko egiten dituztenak. Halaber, lorpenen berri ematea.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila da Europako Gizarte Funtsaren arduraduna Euskal Autonomia Erkidegoan, eta argi, praktikoki eta zehatz ezagutarazi nahi ditu Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako operazioek bete beharreko betekizunak; zehazki, kudeaketa-organismoek eta laguntzen onuradunek kofinantzatutako operazioak kudeatzeko, eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko inplementatu beharko dituztenak.

Informazio- eta komunikazio-lanak egoki inplementatzen direla bermatzeko, Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020rako Euskadiko Programa Operatiboaren komunikazio-eskuliburu (gaztelaniaz) bat sortu da.

Zalantzaren bat izanez gero edo material berriak behar izanez gero:

Europarekiko, Estatuarekiko eta AAEEekiko Harremanen Arloa

  • Posta elektronikoa: miren.ortega@euskadi.eus
  • Telefonoa: 945 019 115