Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala

Ekainaren 3ko GAOn argitaratu da 6/2014 FORU ARAUA, ekainaren 30ekoa, 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena, aldatzekoa.

Urriaren 10eko EHAAn argitaratu da 2/2013 FORU ARAUA, 2013ko ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen arloko plana behin betiko onartzeko dena.

Dokumentazio osoa gipuzkoa.net-en.