Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Dimas, santua

Nikodemoren ebanjelio apokrifoetan (III. m.), Kristoren eskuinean gurutziltzatu zuten lapurrari ematen zaion izena. Lapur ona ere deitua.