Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

barrendu, barren(du), barrentzen

da-du ad. (Zerbaiten) barrenean sartu. || du ad. Barrenagoa egin, sakondu. || du ad. Gogoan sartu.