Lan eta Enplegu Saila

Kanpoko Prebentzio Zerbitzuak

Arautegia

31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 269 zenbakiko BOE, 1995eko azaroaren 10ekoa.

Prebentzio Zerbitzuen Araudia, urtarrilaren 17ko 39/1997, Errege Dekretuak onartua, eta izandako aldaketak

ORDEN TIN 2504/2010,  Lan arriskuen prebentzio zerbitzuen araudia garatzekoa.

306/1999, DEKRETUA, uztailaren 27koa, aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen tituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena

26/2008 Dekretua,otsailaren 5ekoa, prebentziosistemaren auditoretza edo kanpoko ebaluazio-jarduerak burutzeko pertsona edo erakunde espezializatu baimenduen eta kanpoko prebentzio-zerbitzu gisa jarduteko egiaztatutako erakunde espezializatuen Erregistroa sortu eta arautzen duena

Azken aldaketako data: