Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Kirol Zuzendaritza - Legeria

 • 14/1998 Legea (pdf, 270,10 kB), ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.

 • 220/2000 Dekretua (pdf, 161,08 kB), 2000ko azaroaren 7koa, Kirolaren Euskal Kontseilua arautzen duena.

 • Agindua, 2002ko ekainaren 14koa (pdf, 22,67 kB), Kultura sailburuarena, Kirolaren Euskal Kontseiluko kideak izendatu eta kontseiluaren osaera argitaratzeko dena.

 • 7/1989 Dekretua (pdf, 1,89 MB), urtarrilaren 10ekoa, kirol-disziplinari buruzko Arautegia ezartzen duena.

 • 85/2004 Dekretua (pdf, 61,23 kB), maiatzaren 18koa, Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea sortzen eta arautzen duena.

 • 94/2004 Dekretua (pdf, 62,25 kB), maiatzaren 25ekoa, Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordea arautzeko dena.

 • 131/2004 Dekretua (pdf, 92,49 kB), ekainaren 29koa, Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea sortu eta arautzen duena.

 • 289/2002 Dekretua (pdf, 120,95 kB), 2002ko abenduaren 10ekoa, Euskal Kirol Federazioen Batasunari buruzkoa.

 • Ebazpena (pdf, 170,99 kB), uztailaren 23koa, Eusko Jaurlaritzako Kirol zuzendariarena, Euskadiko Kirol Federazioen Batasuna erakundeari administrazio-onespena emateko eta Euskadiko Kirol Entitateen Erregistroan sartzeko dena.

 • 265/1990 Dekretua (pdf, 2,19 MB), urriaren 9koa, Kirol Federakundeak sortzea eta horien iharduera arautzen dituena.

 • 29/1989 Dekretua (pdf, 2,50 MB), Kirol Kluben eta Baterakundeen eraketa eta funtzionamendua arautzen duena.

 • 282/1989 Dekretua (pdf, 260,83 kB), azaroaren 28koa, Kirol Klub eta Federakundeak Herri-onurakotzat jotzeko baldintzak eta tramitazioa zehazten dituena.

 • 94/ 1990 Dekretua (pdf, 325,28 kB), apirilaren 3koa, Euskal Herriko Kirol Elkarte eta Federazio errejistroaren antolakuntza eta funtzionamenduari buruzkoa.

 • 125/2008 Dekretua (pdf, 528,11 kB), uztailaren 1ekoa, EskolakoKirolari buruzkoa. (pdf, 529 KB)

 • 337/1994 Dekretua (pdf, 17,19 kB), uztailaren 28koa, eskola kirola arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

 • 16/2006 Dekretua (pdf, 326,12 kB), urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena