Departamento de Cultura y Política Lingüística

XXIX Juegos deportivos escolares - Natación 2010

Presentación


XXIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI


Natación

29 de mayo

Barakaldo

Polideportivo Gorostiza

Dirección de Deportes
C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tlf.: 945019503
Fax: 945019531
Correo-e:
kirolak@ej-gv.es