Segurtasun Saila

Antolaketa

Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak baliabide teknologiko espezifikoak ditu jokoa eta ikuskizunak bezalako dinamismo handiko arlo konplexuen kudeaketari, ikuskatzeari eta kontrolatzeari aurre egiteko. Horien artean hauek daude: 

 • Baimenen prozesua eta kontrola, kudeaketako eta irudiko sistema informatiko integratuaren bidez; gainera, oinarrizko euskarri gisa balio du zuzendaritzaren gaien izapide arrunta egiteko.
 • Artxibo digitalizatuko sistema optikoa, administrazio agiriak era fidagarrian eta irisgarrian jasotzen eta zaintzen dituena.
 • Hainbat joko ikuskatzeko eta kontrolatzeko software-analizagailua.
 • Ikuskatzeko eta kontrolatzeko ikus-entzunezko hainbat material.
 • Joko makinak probatzeko  eta homologatzeko joko-simulagailu programagarriak.
 • Baimendutako laborategiak eta entitateak, lokal publikoetan segurtasun-ikuskapenak eta jokoko materiala homologatu aurretik aldez aurreko saiakuntzak egiteko.

Zerbitzu orokorrak

Helburua: Joko eta ikuskizun jarduerak planifikatzea eta koordinatzea.

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1. Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945018879

Faxa: 945018748

Neguko ordutegia: 8:30etatik 16:30etara

Udako ordutegia: 8:30etatik 14:00etara

Funtzioak:

 • Zerbitzuen plangintza, koordinazioa eta kontrol orokorra.
 • Zuzendaritzako aplikazio informatikoa eta datu-baseak kontrolatzea eta jarraitzea.
 • Joko eta ikuskizunen gaineko baimenak ematea.
 • Agiri eta prozedurak estandarizatzea.
 • Ikuskaritzaren plangintza eta koordinazio orokorra.
 • Joko eta ikuskizunen gaineko aholkularitza juridiko espezializatua.
 • Araudia garatzea.
 • Jokoen Euskal Kontseilua, Ikuskizunen Euskal Kontseilua eta Zezen-gaiei buruzko Euskal Batzorde Aholkularia koordinatzea eta jarraitzea.
 • Memoriak, estatistikak eta txosten orokorrak.
 • Joko eta ikuskizunen gaineko zehapen-espedienteak izapidetzea.
 • Jokoak gizartean duen eragina ikertzeko azterketak eta azterlanak egitea, herritarren jarrerei, adingabekoei eta mendekotasun-jokabideak kontrolatzeari dagokienez.
 • Joko arduratsua eta bermatua lortzeko asmoz, herritarrei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina publikoak egitea.

Joko eta Ikuskizun zuzendaritzaren Lurralde bulegoak

Helburua: izapidea eta herritarrari eskainitako arreta zuzena.

ARABAKO Lurralde  Zerbitzua:

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1. Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945017020

Faxa: 945017021

Ordutegia: 8:30etatik 14:00etara

BIZKAIKO Lurralde Zerbitzua:

Helbidea: Kale Nagusia, 81-1. solairua. Bilbao

Telefonoa: 946075520

Faxa: 946075521

Ordutegia: 8:30etatik 14:00etara

GIPUZKOAKO Lurralde Zerbitzua:

Helbidea: Vitoria-Gasteiz hiribidea, 3 4. Donostia-San Sebastián

Telefonoa: 943467125

Faxa: 943474532

Ordutegia: 8:30etatik 14:00etara

Funtzioak:

 • "A" motako eta "B" motako makinei dagozkien izapideak egitea eta baimenak ematea, ustiaketa-baimenak eta jabez aldatzekoak izan ezik.
 • Beharrezko lanbide-dokumentuak ematea eta berritzea bingo-aretoetan jardun ahal izateko.
 • Dagokion lurraldeko ikuskapenarekin baterako koordinazioa.
 • Beste funtzio batzuk:
  • Agiriak jasotzea geroago izapidetzeko.
  • Herritarrari arreta eta aholkularitza.
  • Lurraldeko zerbitzu bakoitzeko jarduerak, langileak eta instalazioak kudeatzea eta kontrolatzea.
  • Datu-baseak mantentzea eta gainbegiratzea.
  • Prozedurak kontrolatzea eta gainbegiratzea.
  • Araudia aplikatzea.
  • Lurraldeko zerbitzu bakoitzeko memoriak, estatistikak eta txostenak.

Ikuskaritza zerbitzua (Joko eta Ikuskizun Unitatea)

Helburua: Joko eta ikuskizun jarduerak zaintzea, ikuskatzea eta kontrolatzea.

• Funtzioak:

 • Joko eta Ikuskizunei buruzko indarreko araudian ezarritakoa zaintzea, ikuskatzea eta betearaztea.
 • Ikuskizunak kontrolatzea eta ikuskatzea, baita ikuskizun publiko eta jolas-jardueretarako lokalen segurtasun-neurriak ere.
 • Materialak, lokalak edo ikuskizunak zigilatzea, konfiskatzea, ixtea edo geratzea.
 • Funtzioak betetzetik sortutako aktak egitea eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari dagokion organoari aurkeztea.
 • Era berean, zerbitzu honetan sartzen da kabinete teknikoa, jokoko materialarekin saiakuntzak eta egiaztapenak egiteko eta landa-lanaren ikuskapenari laguntza tekniko espezializatua emateko.

Zehapen eta errekurtsoen zerbitzua

Helburua: Zehapen eta errekurtsoen zerbitzuak zigor-erregimenari dagokion espedienteak eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren ekintzen kontra ezarritako errekurtsoak hasten eta izapidetzen ditu..

Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1. Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945018879

Faxa: 945018748

Azken eguneratzea: 2017/02/14