Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN ISURPENAK KALKULATZEKO 7 METODOLOGIA

Xehetasunak

Erakunde bati lotutako BEG isurpenak kalkulatzeko mundu mailan indarrean diren egiaztagiri eta metodologia nagusiak jasotzen dira agiri honetan.

Erakundeei ahalik eta agiri erabilgarriena eskaintzeko xedez, metodologia ezberdinen arteko konparaketa bat gehitu da, eta baita kasu konkretu bakoitzean finkatutako xedeen araberako erabilera aholkuak ere.

Honako hauek izango dira agiriak jorratuko dituen metodologiak:

  • UNE-EN ISO 14.064
  • UNE-EN ISO 14.065
  • GHG Protocol Alcance 1 y 2
  • GHG Protocol Alcance 3
  • Bilan Carbone
  • PAS 2060:2010
  • UNE-EN ISO 14.069