Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroaren proiektu teknikoa eta ngurumen-eraginaren azterlana

Gipuzkoako Hondakinak Kudeatzeko Zentroaren Proiektu Tekniko eta Ingurumen-eraginaren Azterlan honen helburua ingurumeneko baimen bateratuaren baimena tramitatzeko beharrezkoa den dokumentazioa osatzea da 16/2002 Legeak, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoak ezartzen duenari jarraituta. Dokumentu honetan proiektuaren ingurumen-arlo guztiak zehazten dira, baita dagozkion prebentzio- zein zuzentze-neurriak ere, ingurumena erabat errespetatuz eta indarrean dagoen legeria beteaz.Pdf formatuko dokumentuak:
Ingurumen-eraginaren azterlana (15 Mb)
Laburpen ez-teknikoa (592 Kb)
Planoak (51 Mb)
Lurzoruaren azterlana (3,76 Mb)
Hidraulika-azterlana (509 Kb)
Atmosferan duen eraginaren azterlana (6,33 Mb)
Atmosfera-dispertsioaren analisia (26 Mb)
Usainen azterlana (662 Kb)
Zarataren azterlana: zentroa (17 Mb)
Zarataren azterlana: sarbideak (6,64 Mb)
Argi-kutsaduraren azterlana (57 Kb)
Begi-lerroen azterlana (67 Kb)
Eragina Natura 2000 Sarean (1,41 Mb)
Paisaia antolatzeko proiektua(5,76 Mb)
3. Addenda (2,57 Mb)