Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Ura ez diren beste isurki batzuen hornigailuetarako baimena

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Ura ez diren likidoak neurtzeko sistemak (hornigailuak edo banagailuak) baimentzeko edo egiaztatzeko prozesua arautzea.

Nori Zuzendua

Ura ez diren likidoak neurtzeko sistemak: hornigailuak edo banagailuak.

Araudia
  • Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. (B.O.E. 19.03.85).


  • Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre por el que se establece el Control Metrológico que realiza la administración del Estado. (BOE 12.09.85)


  • 38/2001 Dekretua, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan metrologia-kontrola egiteko baliabideak ezartzen dituena (2001.03.12ko EHAA)


  • Orden de 28 de diciembre de 1988, por la que se regulan los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. (B.O.E. 27.02.89)


  • Agindua, 2004ko apirilaren 26koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Horren bidez erregaiak eta erregai likidoak hornitzeko ura ez diren likidoak neurtzeko sistemak egiaztatzeko entitateak arautzen dira, konponketa eta aldaketaren ondoko egiaztapen-faserako eta aldizkako egiaztapenaren faserako, baita ibilgailu automobilen pneumatikoetarako erabilera publikoko manometroak egiaztatzeko entitateak ere, fase berberetarako. (2004.05.28ko EHAA)


  • HUTSEN ZUZENKETA, ondorengo aginduarena: Agindua, 2004ko apirilaren 26koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Honen bidez erregaiak eta erregai likidoak hornitzeko ura ez diren likidoak neurtzeko sistemak, eta ibilgailu automobilen pneumatikoetarako erabilera publikoko manometroak egiaztatzeko entitateak arautzen dira.


  • Orden FOM/3239/2002, de 12 de diciembre de 2002, por la que se regula el Control Metrológico del Estado sobre los sistemas de medida de líquidos distintos del agua destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica. (B.O.E. 20/12/2002)


  • ORDEN ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores.

Harremanak norekin

Arabako lurralde ordezkaritza 
Tel.: 945 01 77 70

Gipuzkoako lurralde ordezkaritza 
Tel.: 943 02 25 00

Bizkaiko lurralde ordezkaritza 
Tel.: 94 403 14 00

Erantsi beharreko agiriak
  • Hornigailuak egiaztatzeko eskaera.
  • Hornigailua edo banagailua identifikatzeko buletina.

Dagokion tasa

---

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako lurralde ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Faxa: 945 017051

Gipuzkoako lurralde ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Faxa: 943 022542

Bizkaiko lurralde ordezkaritza
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa

---


Egitura Atal Ebazlea

Ez da aplikatzekoa.


Ebazteko epea

Ez da aplikatzekoa.

Isilbidearen Ondorioak

Ezespenezkoak


Administrazio Bidearen Bukaera

Ebazpenak ez du administrazio bidea agortzen


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Gorako errekurtsoa


Formularioak

Hornigailua edo banagailua identifikatzeko buletina.

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

06/02/2013