©

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Educación, Universidades e Investigación
 

       
                   
                             
     
Internet:
  www.euskadi.net            
                             
   
Argitaratzailea:
  Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

         
                     
         

Egileak:

Arantxa Otermin eta M. Mar Pascual
(Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak emaniko ikasketa lizentziekin)

 
       
     
 

Koordinatzaile teknikoa:

Diseinua eta Programazio informatikoa:

 

Jon Esnaola

BIKA