XXI. mendearen hasieran, berretsi da zientzia-hezkuntza hobetzea garrantzitsua eta premiazkoa dela. Guztiok dakigu aurreko mendetik gertatzen ari den garapen zientifikoak eragin handia izan duela eta izango duela gizateriarentzako oso gai garrantzitsuetan, besteak beste, osasunean, elikaduran, energia-baliabideetan, ingurumenaren zaintzan, garraioan, komunikabideetan eta informazioaren teknologietan, bai eta gizakien bizi-kalitatean eragiten duten beste faktore batzuetan ere. Prozesu zientifikoaren eta teknologikoaren aplikazioak erabakitzean dauden arriskuak ere ezin dira ezkutatu.

Gizartearen garapena ezagutza aurreratuaren menpe dago, eta Euskadin beharrezkoa da ezagutza hori garatzea geure ongizate egoera sendotu eta areagotu nahi badugu. Herritarrak egungo nahiz etorkizuneko gizarterako prestatu nahi baditugu, funtsezkoa da jakintza zientifikoen oinarria ematea. Zientziak irakasteak berekin dakar haur eta gazteei laguntzea kultura horretaz jabetzen, hori beren jardueran erabiltzen jakiten eta hori bilakatzeko nahia sortzen. Horretarako beharrezkoa da gaitasun zientifikoen garapenean oinarritutako ikuspegia lantzea: problemen planteamendua, hipotesiak adieraztea, talde-lanaren bidezko elkarrekintza, ekimena, azalpenak adieraztea (argudioak eta elkarrizketa), beste pertsonen ideiekiko errespetua?

Hezkuntza-sistemaren ikerketa eta ebaluazioek erakusten dute gure ikasleek gabeziak dituztela gaitasun zientifikoak menderatzeko. Egoera hori aldatzeko ezinbestekoa da arreta berezia ematea ikasgelako prozesuei; hau da, esleitutako metodologia eta baliabideei, irakasleen prestakuntzari eta ikasgelan duen praktikari. Bestalde, egoera bideratzen laguntzeko asmoarekin, Legebiltzarrean onartu den Oinarrizko Hezkuntzarako Curriculumean garrantzi berezia eman zaio Zientzien irakaskuntzari.

Zuen eskuetan duzuen CD honetan bildutako jarduerak 6 eduki-bloketan banatzen dira, eta aurrez azaldutako egitasmoetan pauso adierazgarriak ematen dituzte. Lehen Hezkuntzako 3. zikloan eta DBHko lehenengo bi ikasturtetan erabil daitezke.

Espero dut zuentzat material hau baliagarria suertatzea eta berarekin gozatu eta ikasteko aukera izatea.

Tontxu Campos Granados
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua