Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Zeharkako antolakuntza??egitura bat zehaztu eta ezarri, Administrazio Elektronikoari eutsi eta antolakuntzaren hobekuntza eta berrikuntza sustatzeko

Erakunde:
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Organoa:
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua hasi gabe

Helburuak

• Figurak eta mailak, mendekotasun hierarkikoak eta funtzionalak, eta koordinaziomekanismoak zehaztea.

• Eginkizunaren eta funtzioen garapena, postuaren, prozesu operatiboen eta kudeaketaprozesuaren

arabera.

• Eredu berriaren dimentsionamendua: zenbat pertsona Sail bakoitzeko, eta baliabideak esleitzea.

• Plangintza eta pixkanakako ezarpena.

• 5 zeharkako prozesu aztertu eta diseinatzea, gutxienez.

Atxikitzen zaion plana

Berrikuntza Publikoaren Plana (PIP 2011-2013)

Eremua

Eusko Jaurlaritzaren antolakuntza egitura??mailan egokitu: arloak premien arabera dimentsionatu,

zeharkako funtzioen premiei arreta eginez. Honako hauek, besteak beste:

• Sailetako gaikako web??ak: horiek sortzen diren unetik, beharrezkoa da lanpostuak laneginkizun berrietara egokitzea, bai argitaratu edo nabarmendu nahi diren edukien inguruko erabakiei dagokienez, berrikuntzei eta lehentasunei dagokienez, egoitza elektronikotzat ezartzen denaren kontrolari dagokionez, aurkezpena mantentzeari dagokionez eta postakutxen, blogen, foruen, eta abarren erantzun eta bitartekaritzari dagokionez. Hau da, Interneteko presentzian antolakuntzaren eraginkortasuna hobetu.

• Izapidetze telematikoari eusteko behar diren kokapenak, eta Planaren ondorio izango diren

zerbitzu eta prozesu berriak abian jarri.

• Eusko Jaurlaritzako berrikuntza??prozesuak, lan??taldeak eta tresnak zehaztu, sustatu eta gauzatzeko beharrezkoak diren kokapenak.

• Antolakuntzari, kalitateari, politika publikoen ebaluazioari eta BPPko gainerako lan??ildoak bermatzeko behar izango diren gainerako zeharkako eginkizunak.

Parte-hartzaileak eta eragileak

Eusko Jaurlaritzako Sail guztiak

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2011/01/05 - 2012/01/28

Azken aldaketako data: