Şcolarizarea elevilor sub 16 aniŞcolarizarea elevilor sub 16 ani

Învăţământul este obligatoriu şi gratuit pentru toate persoanele cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani şi se împarte în două etape: învăţământul primar şi învăţământul secundar obligatoriu. Pe lângă acestea există o ofertă variată, în bună parte gratuită, între 0 şi 6 ani şi începând de la 16 ani. Învăţământul religios nu este obligatoriu În nici un centru educativ.

În Comunitatea Autonomă Ţara Bascilor există centre publice şi private subvenţionate unde pot fi înscrişi copiii minori. Se poate opta pentru oricare dintre aceste centre, în limita locurilor disponibile. Nu se produce o separare după sex.

În plus, poate fi ales modelul lingvistic. Există trei modele: a) cu predare în limba spaniolă, limba bască fiind materie de studiu separată, b) cu predarea materiilor în limba bască şi spaniolă în proporţii egale şi d) limba bască principală şi d) cu predare în limba bască, spaniola fiind materie de studiu separată. În toate cazurile se studiază încă o limbă (engleza) şi în anumite cazuri, a patra limbă (franceza).

Cum se face înscrierea

În timpul anului de curs persoana se prezintă la centrul pe care l-a ales. Predă solicitarea de înscriere Comisiei de Şcolarizare a provinciei care o acceptă dacă există locuri la centrul respectiv sau, dacă la centrul ales nu există locuri, o trimite la un alt centru.

Trebuie doar completat formularul corespunzător (Admiterea elevilor imigranţi) iar ulterior, după ce se stabileşte centrul, se completează fişa cerută de centrul respectiv, care este identică cu cerea care trebuie depusă pentru anul de curs următor.

Înainte de începerea anului de curs următor există o perioadă de preînscriere care începe în mod normal în luna februarie. Trebuie completate documentele (Cererea de înscriere şi Chestionarul pentru părinţi) care se depun la centrul ales în primul rând (se poate opta pentru cel mult trei centre în ordinea în care sunt menţionate). De asemenea trebuie prezentată o copie a Livretului de Familie.

Este bine ca persoana să fie înregistrată şi să depună un document care atestă înregistrarea cât şi fotografii ale copilului şi o copie a vaccinelor care i-au fost făcute. Este, de asemenea, utilă prezentarea unei adeverinţe de venituri.

Centrele încadrează elevii în anii de studiu corespunzător vârstei lor, cu unele adaptări în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi de necesităţile educaţionale ale fiecărui elev.

Începând de la clasa treia de Învăţământ Secundar Obligatoriu (ESO) (în jur de 15 ani), se pot solicita echivalări de studii în centrele educative de origine. Pentru aceasta se adresează o cerere Înaltului Inspectorat de Stat aflat în subordinea Guvernului Ţării Bascilor cu documentaţia necesară şi se plătesc anumite taxe.

Înaltului Inspectorat de Stat aflat în subordinea Guvernului Ţării Bascilor:

Centre pentru înscrierea elevilor cu vârste între 0 şi 16 ani

Învăţământul pentru elevii cu vârste peste 16 ani

Această formă de învăţământ nu are un caracter obligatoriu, dar în Comunitatea Autonomă Ţara Bascilor există, de asemenea, o ofertă bogată, în parte aproape gratis.

Pentru studiile ciclurilor formative de grad mediu sau bacalaureat trebuie făcută dovada că elevul a absolvit învăţământul secundar obligatoriu sau că a făcut studii echivalente.

În cazul persoanelor străine, studiile anterioare sunt acreditate şi echivalate potrivit acordurilor cu ţara de origine. În acest scop persoana trebuie să se adreseze Înaltului Inspectorat de Stat din subordinea Guvernului Ţării Bascilor cu documentaţia de acreditare şi să achite unele taxe.

Înaltului Inspectorat de Stat aflat în subordinea Guvernului Ţării Bascilor:

Pentru ciclurile formative de gard superior este nevoie să se facă dovada că persoana a absolvit liceul şi că are bacalaureatul.

Ca şi în învăţământul primar, în afară de centrul educativ se poate alege, de asemenea, modelul lingvistic. În toate cazurile, se studiază o limbă în plus (engleza) şi în anumite cazuri încă o limbă (franceza).

Există alte studii de formare profesională care nu oferă diplomă de studii tehnice și care sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, care nu au studii gimnaziale (în mod excepţional vor putea fi admiși elevi și eleve de 15 ani). Sunt cursuri de calificare profesională iniţială (PCPI). Au propriile reguli și perioade de înscriere. Persoanele care au absolvit un curs de calificare profesionala iniţială vor putea să obţină diploma de absolvent al studiilor gimnaziale, dacă pe lângă acestea, au absolvit modulele de tip voluntar.

Cum se face înscrierea

În cazul Ciclurilor Formative de grad mediu şi superior şi bacalaureat, în jurul lunilor aprilie sau mai, se realizează preînscrierea la centrul pe care persoana doreşte să-l frecventeze. Trebuie completată Cererea de înscriere la centrul respectiv şi depusă împreună cu un document de identitate sau cu paşaportul. Este bine ca persoana să fie înregistrată şi să aducă dovada înregistrării împreună cu câteva fotografii. Este, de asemenea, util să se aducă o adeverinţă de venituri. După calificările definitive, în jurul lunii iulie, se deschide perioada înmatriculărilor.

În ce priveşte Pregătirea Profesională există un termen concret.

Centre de Cicluri Formative de Grad Mediu şi Superior precum şi Licee (e nevoie să fi absolvit Învăţământul Secundar Obligatoriu).

Centre de Iniţiere Profesională pentru elevi cu vârste peste 16 ani (nu e nevoie să fi absolvit Învăţământul Secundar Obligatoriu).

Înmatricularea în afara termenului stabilit

Pentru a realiza înmatricularea în afara perioadei normale şi pentru o mai bună informare şi rezolvare a problemelor cel interesat se va adresa Departamentului Teritorial de Educaţie a Guvernului Basc.

Informaţii suplimentare
Fecha de la última modificación: 06/09/2010