Asistenţă medicală de urgenţăAsistenţa medicală de urgenţă se acordă tuturor persoanelor, cetăţeni autohtoni sau străini, aflaţi în situaţie administrativă de regularitate sau nu, dar pentru exercitarea deplină a acestui drept este necesar ca persoana respectivă să se afle în posesia cardului individual de sănătate (TIS) sau a celui provizional, prin care îi este desemnat un medic de familie.

Dacă o persoană nu dispune de nici una din cele două tipuri de carduri ea poate totuşi să primească asistenţă gratuită prin intermediul centrelor din sistemul basc al sănătăţii. In acest caz, persoana va trebui să răspundă ulterior la un chestionar.

Orar de asistenţă de urgenţă

În orarul lor obişnuit de la orele 8:00 la orele 20:00, centrele de sănătate au un medic de gardă sau echipă de intervenţie care se ocupă de cazurile urgente.

În afara acestui orar, precum şi în zilele de sâmbătă sau sărbători legale, adresaţi-vă centrelor medicale de permanenţă (PAC) sau spitalelor.

Puteţi suna, de asemenea, la telefonul gratuit 112, la care se va analiza situaţia dumneavoastră şi vi se vor da instrucţiunile corespunzătoare.

Fecha de la última modificación: 06/09/2010