Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

EAEko landa guneetako garapen eta sustepenerako laguntzak (Programa EREIN 2014)

LABURPENA
Titulua:
EAEko landa guneetako garapen eta sustepenerako laguntzak (Programa EREIN 2014)
Xedea:

Landa eremutako ekonomia eta biztanlegoarentzat oinarrizko zerbitzuak, enplegua eta etxebizitzak sortzeko edo hobetzeko, berriztatzeko eta garatzeko, ondarea zaintzeko eta enpresen handitzeko edo eraberritzeko jarduerak babestea.

Diru kopurua:

6.656.000 euro, horietatik, 2.156.000 euro EAEko 2014ko Aurrekontu Orokorren kontura, eta 4.500.000 euro 2015ko aurrekontuen konpromiso-kreditu bezala.

Deialdiaren araudia:
 • Agindua, 2014ko uztailaren 16koa (EHAA Zk. 158/2014)

  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, urriaren 7ko 171/2008 Dekretuan oinarriturik 2014ko ekitaldirako laguntzen deialdia egiten duena. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu zituen (EREIN programa).

Araudia:
 • 171/2008 Dekretua (EHAA Zk. 201/2008)

  urriaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak arautzen dituena (EREIN programa).

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Deialdia egiten duen organoa:
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna
Egitura atal ebazlea:
Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Bertan emandako arreta:

- HAZI Fundazioa (lehen ITSASMENDIKOI S.A.)

- Araba: Granja Modelo s/n. 01192 Arkaute

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil

- Dagokion Landa Garapenerako Elkarteen bitartez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Donostia kalea, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz

Telefono bidezko arreta:

- Fundación HAZI Fundazioa (antes ITSASMENDIKOI S.A.)

- Araba: Granja Modelo s/n. 01192 Arkaute T 945003208 ereinaraba@hazi.es

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio T 944541421 ereinbizkaia@hazi.es

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil T 943692162 ereingipuzkoa@hazi.es

- Asociaciones de Desarrollo Rural de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

- En la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas
Arantza Peña
Teléfono: 945 016 308
Fax: 945 016 310
E-mail: a-pena@ej-gv.es

TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:

- HAZI Fundazioa (lehen ITSASMENDIKOI S.A.)

- Araba: Granja Modelo s/n. 01192 Arkaute

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil

- Dagokion Landa Garapenerako Elkarteen bitartez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Donostia kalea, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz

Itzuli

- HAZI Fundazioa (lehen ITSASMENDIKOI S.A.)

- Araba: Granja Modelo s/n. 01192 Arkaute

- Bizkaia: Berreaga 5. 48160 Derio

- Gipuzkoa: Elbarrena Auzoa. 20159 Zizurkil

- Dagokion Landa Garapenerako Elkarteen bitartez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

- Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza
Donostia kalea, 1
01010 - Vitoria-Gasteiz

EAEko landa guneetako garapen eta sustepenerako laguntzak (Programa EREIN 2014)

Landa eremutako ekonomia eta biztanlegoarentzat oinarrizko zerbitzuak, enplegua eta etxebizitzak sortzeko edo hobetzeko, berriztatzeko eta garatzeko, ondarea zaintzeko eta enpresen handitzeko edo eraberritzeko jarduerak babestea.

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Pertsona fisikoak, irabazteko asmoarekin edo asmorik gabeko pertsona juridiko-pribatuak, toki-erakundeak, toki-erakunde publikoak, zuzenbide publikoko korporazioak eta indarrean jasota dagoen beste edozein forma juridiko.

a) 1.2. artikuluan aurreikusitako eremuren batean egin behar da laguntza jaso dezakeen ekintzaren bat.

b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

6.656.000 euro, horietatik, 2.156.000 euro EAEko 2014ko Aurrekontu Orokorren kontura, eta 4.500.000 euro 2015ko aurrekontuen konpromiso-kreditu bezala.

TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Eskaera
Eskaera:
Eskaera
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Eskaera (Eskaera)

Arinago izapidetu ahal izateko eskaera telematikoki bidaltzea eskatzen dizuegu (eskaera orrian bertan "enviar/bidali" botoia sakatuta). Horretarako komenigarria da Adobe Reader izatea. Honek ez du esan nahi zehaztu den helbidera paperean bidali behar ez duzuenik. Izan ere, beharrezkoa duzue paperean eskaera orria (sinatuta eta zigiluarekin) eta behar diren agiriak bidaltzea, bai HAZI Fundazioara, bai Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzara, edo edozein Landa Garapeneko Elkartera.

Dokumentazioa:
 • Hirugarrenaren Alta (1)

  "Hirugarrenaren alta" izeneko eredu normalizatua, Bankuko Datuak Baliozkotzeko Pasabidea"ri atxikitako finantza-erakundeetan banku-kontuarekin: Kutxabank, Bankoa, Banco Santander, Laboral Kutxa, Caixa Bank eta BBVA.

 • Hirugarrenaren Alta (2)

  "Hirugarrenaren alta" izeneko eredu normalizatua beste erakundeetan banku-kontuarekin.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Epea Luzatzea
Epea Luzatzea:
Prozedura hasteko eskabideak betetzen ez baditu deialdiaren berariazko arauek eskatutako baldintzak interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretan izan ezik, betiere formulario hau beteta aurkezten badu interesdunak aukera izango du akatsak zuzentzeko epea edo eskaturiko dokumentuak eramatekoa handitu dadila eskatzeko. Epe hau bost egunetan handitu ahal da baldin eta eskatutako agiriak aurkezteko zailtasun berezirik badago.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Epea Luzatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, akatsak zuzentzeko epea luzatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea:
Interesdunak prozedura honetan jakinarazpenen datu pertsonalak alda ditzake erantsitako inprimakia betez. Bertan jakinarazpenak jasotzeko bidea eta hizkuntza adieraziko ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Jakinarazpenetarako Datuak Aldatzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozeduran jakinarazpenetarako datu pertsonalak aldatzeko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Bere eskabidea egin ondoren, interesdunak eskubidea izango du atzera egiteko ebazpena eman bitartean. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak bera babesten duten eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Gorako Errekurtsoa
Gorako Errekurtsoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organo batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Gorako Errekurtsoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2014/08/23 - 2014/09/22
Aurkezteko epe-muga:

2014ko irailaren 22 arte.

Ebazteko epea:

Eskabideak aurkezteko epea hasi eta 6 hilabeteko epearen barruan.

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
02/02/2015