Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Urpeko Ekintzen Liburuxka

 

Urpeko ekintzen liburuxka Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak igotzen duen dokumentua da. Horren titularra den urpekari profesional edo zientifikoaren administrazioko titulazioak eta espezialitateak egiaztatzen dituen agiria da. Halaber, bere titulazioa eta egoera mediko eta psikologikoa aintzat hartuta kasuan kasuko urperatzeak egiteko gai dela ere frogatzen du.

Liburuxkak 5 urteko baliozkotasuna izango du ematen denetik zenbatzen hasita.

Lorpena

Kopia

Berritzea

Idazketa


 

Liburuxka Lortzeko behar den dokumentazioa:

- Bete beharreko eskaera

- NAN / IFZ edo agiri baliokidea.

- NANerako moduko argazkia, duela gutxikoa (atzean, izena eta NAN baliokidea adierazi)

- Azterketa-ziurtagiri ofiziala, sakonera ertaineko urpekaritzako teknikariaren titulu profesionala, edo nortasun profesionalaren txartela

- Urpeko ekintzen liburuxka, titulazio akademikoari dagozkion ziurtagiriak, eta ikerketa-zentroarekiko lotura

- Ez erretiroagatik ez baliaezintasunagatik pentsioduna ez dela frogatzen duen agiria, GS emanak

- Indarreko mediku-ziurtagiria, fakultatibo eskudunak luzatua, Sustapen Ministerioak 1997ko urriaren 14an emandako aginduaren 25. artikulua* jasotakoaren arabera (BOE 280 zk, azaroaren 22koa).

- Urpeko ekintzak garatzeko gaitasun psikologikoa frogratzen duen ziurtagiria.

Gora

Galtzea, hondatzea, lapurtzea edo liburuxka amaitzeagatik kopia bat eskatzeko dokumentazioa:

- Bete beharreko eskaera

- Indarreko mediku-ziurtagiria, fakultatibo eskudunak luzatua, Sustapen Ministerioak 1997ko urriaren 14an emandako aginduaren 25. artikulua* jasotakoaren arabera (BOE 280 zk, azaroaren 22koa).

Gora

Liburuxka Berritzeko behar den dokumentazioa:

- Bete beharreko eskaera

- Urpeko ekintzen liburuxka.

- Ez erretiroagatik ez baliaezintasunagatik pentsioduna ez dela frogatzen duen agiria, GS emanak.

- Indarreko mediku-ziurtagiria, fakultatibo eskudunak luzatua, Sustapen Ministerioak 1997ko urriaren 14an emandako aginduaren 25. artikulua* jasotakoaren arabera (BOE 280 zk, azaroaren 22koa).

Gora

Erregistro berriak Idazteko behar den dokumentazioa:

1. Titulazio edo espezialitate berriak

- Bete beharreko eskaera

- Urpeko ekintzen liburuxka.

- Azterketa-ziurtagiri ofiziala, sakonera ertaineko urpekaritzako teknikariaren titulu profesionala, edo nortasun profesionalaren txartela.

- Urpeko ekintzen liburuxka, titulazio akademikoari dagozkion ziurtagiriak, eta ikerketa-zentroarekiko lotura.

- Gaitasun psikologikoaren ziurtagiria.

- Indarreko mediku-ziurtagiria, fakultatibo eskudunak luzatua, Sustapen Ministerioak 1997ko urriaren 14an emandako aginduaren 25. artikulua* jasotakoaren arabera (BOE 280 zk, azaroaren 22koa).

- Ez erretiroagatik ez baliaezintasunagatik pentsioduna ez dela frogatzen duen agiria, GS emanak.

- Hala badagokio, aurretik izandako lanbide-esperientzia egiaztatzen duen agiria.

2. Zeregin profersionalak

- Bete beharreko eskaera

- Enpresari dagozkion urpeko lanen kontrol-orria, behar bezala bateta, Sustapen Ministerioak 1997ko urriaren 14an emandako aginduaren V. eranskinean jasotakoaren arabera, (BOE 280 zk, azaroaren 22koa).

- Urpeko ekintzen liburuxka.

- Egindako lanerako Gizarte Segurantzan alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

Gora

25. artikulua* Indarreko mediku-ziurtagiria (BOEtik aterata)

1. Toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico, deberá realizar previamente un examen médico especializado.

2. Este examen o posteriores reconocimientos deben ser realizados por médicos que posean título, especialidad, diploma o certificado, relacionado con actividades subacuáticas, emitido por un organismo oficial.

3. Los reconocimientos periódicos serán obligatorios para acceder a cualquier título o certificado que habilite para someterse a un medio hiperbárico, aparte del examen inicial (éste debe figurar en un certificado médico oficial).

4. Se repetirán anualmente en el caso de los buceadores y buzos profesionales. Este reconocimiento debe figurar en su libreta de actividades subacuáticas.

5. Se repetirán cada dos años en el caso de los buceadores deportivo-recreativos. Este reconocimiento debe figurar en su libreta de actividades subacuáticas.

Gora

Azken eguneratzea: 2013/03/26