UDALPLAN. Euskadiko udalerrien antolamenduaren kartografia

Xehetasunak

Metadatuak: RDF

Deskribapena

Plangintzaren kartografiak (UDALPLAN) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztien egitura orokorra eta organikoa eta lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa aurkezten ditu. Bildutako datuek izaera informatiboa dute, eta udal-plangintzak udalerri osorako zehaztutako parametroak hartzen dira kontuan. Lurzoru urbanizaezinean, EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako ingurune fisikoaren kategorizazioarekin bat datorren kalifikazio orokorra jasotzen da. Erreferentziako sistema geodesikoa ETRS89 da eta UTM proiekzioa 30.

LEINUA: Antolamenduaren kartografia urtero eguneratzen da plan orokorren planoen eta udalerri bakoitzaren garapen planen arabera.

Emaiguzu zure iritzia

Komenta ezazu datu bilduma hau.Zure iritziak hobetzen laguntzen digu.