Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Tresna komunen eskuliburuak

Eduki kudeatzailea berria

Bideoak

  • Eduki bat sortu:
    • Eduki bat kopiatu:      
    • Eduki bat mugitu:
    • Eduki bat aldatu:
    • Eduki bat katalogatu:

Beste dokumentazio bat

Dokumentazio gehigarria

Atal honetan eskuragarri daude eduki (zaharra), atari eta katalogazio kudeatzaileen eskuliburuak. Horiekin preskakuntza ikastaroak antolatzen ziren, eta tresnen oinarrizko erreferentzia dira.