Eusko Jaurlaritza

Plangintza hidrologikoa

Tratamendu-arduraduna

Plangintza eta Lanen Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Plangintza hidrologikoaren prozedura kudeatzea, indarrean dagoen plan hidrologikoa etengabe egokitzeko eta sei urtean behin berrikusi eta eguneratzeko. Gaur egun, "Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 2021-2027 Plan Hidrologikoa".

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • 2000/60/EE Zuzentaraua.
  • 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
  • 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzen duena.
  • 1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Espainiako zatiko Plan Hidrologikoen Kantauri Ekialdeko berrikuspena onartzen duena.

Gordetzeko epea

hilabete

Interesdun taldeak

  • Herritarrak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Datu akademikoak eta profesionalak
  • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1457